Sökresultat

Sökfiltrering

Här kan du söka på Energimyndighetens alla webbplatser. Sökträffarna presenteras separat på flikarna här nedan.

Söka efter projekt och publikationer

Vill du söka efter projekt som Energimyndigheten beviljat? Då ska du gå till vår projektdatabas. Du kan söka efter Energimyndighetens publikationer direkt i vår webbshop.

Sökresultatlista

 1. 2018-10-24

  Framjande-av-mikroproduktion-av-solel-dnr2014 7709

 2. 2017-10-24

  Information till installatörer

  Senast ändrad ... mikroproduktion hos privatpersoner): Anläggningens installerade effekt i kilowatt (kW) Anläggningens beräknade normalårsproduktion i megawattimmar (MWh) Antal produktionsenheter bakom anläggningens mätpunkt (för solcellsinstallationer ...

 3. 2016-10-17

  Så kan Sverige få fart på solelproduktionen

  Senast ändrad: 2016-10-17 09:03 ... mikroproduktion ersätts genom justering av något av de andra stöden. - Sammantaget kan vi se att det finns en hel del möjliga och realistiska åtgärder när det handlar om förenkla, samordna och höja kunskapen ...

 4. 2016-05-20

  Demonstration och utveckling av nya lösningar för lokal energilagring i elsystemet

  Senast ändrad ... mikroproduktion av el. Ökad kostnadseffektivitet i energisystemet och/eller hos den enskilda kunden. Tryggare energiförsörjning. Förbättrat resursutnyttjande - t.ex. med beaktande av miljöfrågor kopplat till återanvändning ...

 5. 2018-07-11

  Demonstration och utveckling av nya lösningar för lokal energilagring i elsystemet

  Senast ändrad ... mikroproduktion av el Ökad kostnadseffektivitet i energisystemet och/eller hos den enskilda kunden Tryggare energiförsörjning Förbättrat resursutnyttjande - till exempel med beaktande av miljöfrågor kopplat till återanvändning ...

 6. 2016-10-17

  Förslag på förlängt elcertifikatsystem med höjd utbyggnadstakt efter 2022

  Senast ändrad: 2016-10-17 09:03 ... mikroproduktion från sol efter 2020 - Mikroproduktion från sol är idag gynnad på flera sätt utöver elcertifikatsystemet vilket gör att den inte konkurrerar på lika villkor med övriga förnybara kraftslag. Detta ...

 7. 2018-12-19

  Test.ashx?ResourceId=5778

  ER 2018:25 Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2019 - redovisning av regeringsuppdraget Energimyndighetens publikationer ... Mikroproduktionsanläggningar bör inte tilldelas elcertifikat ...39 6.3 Behov av vidare utredning ...40 Bilaga 1: Alternativa ...

 8. 2018-12-08

  Uppföljning av utvecklingen för investeringar i solenergi

  ER 2015:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan ... mikroproduktion av solel: Underlag till revidering av förordning om solcellsstöd, samt Informationsinsatser för att främja mikroproduktion av solel Dnr 2014-7709 . Delrapporteringen ...

Se fler resultat
;