Sökresultat

Sökfiltrering

Här kan du söka på Energimyndighetens alla webbplatser. Sökträffarna presenteras separat på flikarna här nedan.

Söka efter projekt och publikationer

Vill du söka efter projekt som Energimyndigheten beviljat? Då ska du gå till vår projektdatabas. Du kan söka efter Energimyndighetens publikationer direkt i vår webbshop.

Sökresultatlista

 1. 2017-10-24

  Information till installatörer

  Senast ändrad ... mikroproduktion hos privatpersoner): Anläggningens installerade effekt i kilowatt (kW) Anläggningens beräknade normalårsproduktion i megawattimmar (MWh) Antal produktionsenheter bakom anläggningens mätpunkt (för solcellsinstallationer ...

 2. 2016-10-17

  Så kan Sverige få fart på solelproduktionen

  Senast ändrad: 2016-10-17 09:03 ... mikroproduktion ersätts genom justering av något av de andra stöden. - Sammantaget kan vi se att det finns en hel del möjliga och realistiska åtgärder när det handlar om förenkla, samordna och höja kunskapen ...

 3. 2016-10-17

  Förslag på förlängt elcertifikatsystem med höjd utbyggnadstakt efter 2022

  Senast ändrad: 2016-10-17 09:03 ... mikroproduktion från sol efter 2020 - Mikroproduktion från sol är idag gynnad på flera sätt utöver elcertifikatsystemet vilket gör att den inte konkurrerar på lika villkor med övriga förnybara kraftslag. Detta ...

 4. 2016-05-20

  Demonstration och utveckling av nya lösningar för lokal energilagring i elsystemet

  Senast ändrad ... mikroproduktion av el. Ökad kostnadseffektivitet i energisystemet och/eller hos den enskilda kunden. Tryggare energiförsörjning. Förbättrat resursutnyttjande - t.ex. med beaktande av miljöfrågor kopplat till återanvändning ...

 5. 2018-07-11

  Demonstration och utveckling av nya lösningar för lokal energilagring i elsystemet

  Senast ändrad ... mikroproduktion av el Ökad kostnadseffektivitet i energisystemet och/eller hos den enskilda kunden Tryggare energiförsörjning Förbättrat resursutnyttjande - till exempel med beaktande av miljöfrågor kopplat till återanvändning ...

 6. 2018-04-10

  Så ska Gotland visa vägen i energiomställningen

  Senast ändrad: 2018-04-10 15:45 ... mikroproduktion av el. Även industri- och jordbrukssektorn kan omfattas av de åtgärder som föreslås för elsystemet, transportområdet och byggnadssektorn när det gäller satsningar på ny teknik, innovation ...

 7. 2016-10-17

  Förslag till solelstrategi

  Energimyndigheten har tagit fram förslag till solelstrategi - Senast ändrad ... mikroproduktion ersätts genom justering av något av de andra stöden. Zinaida Kadic 016-544 22 89 Skapad: 2016-10-11 13:52 Uppdrags-redovisande dokument - Förslag till ...

 8. 2015-10-30

  Bättre villkor för solceller minskar behov av stöd

  Senast ändrad: 2015-10-30 09:56 ... mikroproduktion av sol. Den 23 juli 2015 har Energimyndigheten fått i uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel. Ovannämnda rapporter ska inte ses som en redovisning av det ...

Se fler resultat
;