Publiceringsplan 2017

Här hittar du datum för när ny statistik publiceras.

Officiell statistik

Produkt Produktkod Referenstid Publiceras
Energistatistik för flerbostadshus EN0101 2016 2017-10-31
Energistatistik för småhus EN0102 2016 2017-10-31
Energistatistik för lokaler EN0103 2016 2017-10-31
Energistatistik för småhus, flerbostadshus och lokaler EN0112 2016 2017-10-31

Årlig el-, gas- och fjärrvärmestatistik

EN0105 2016 2017-11-30
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 4e kvartalet 2016 2017-04-03
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 1a kvartalet 2017 2017-07-03
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 2a kvartalet 2017 2017-09-25
Kvartalsvis bränslestatistik EN0106 3e kvartalet 2017 2017-12-18
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 nov-16 2017-01-07
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 dec-16 2017-02-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jan-17 2017-03-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 feb-17 2017-04-18
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 mar-17 2017-05-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 apr-17 2017-06-16
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 maj-17 2017-07-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jun-17 2017-08-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 jul-17 2017-09-18
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 aug-17 2017-10-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 sep-17 2017-11-17
Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik EN0107 okt-17 2017-12-18
Månatlig elstatistik EN0108 nov-16 2017-01-16
Månatlig elstatistik EN0108 dec-16 2017-02-10
Månatlig elstatistik EN0108 jan-17 2017-03-10
Månatlig elstatistik EN0108 feb-17 2017-04-10
Månatlig elstatistik EN0108 mar-17 2017-05-09
Månatlig elstatistik EN0108 apr-17 2017-06-09
Månatlig elstatistik EN0108 maj-17 2017-07-10
Månatlig elstatistik EN0108 jun-17 2017-08-11
Månatlig elstatistik EN0108 jul-17 2017-09-11
Månatlig elstatistik EN0108 aug-17 2017-10-10
Månatlig elstatistik EN0108 sep-17 2017-11-09
Månatlig elstatistik EN0108

okt-17

2017-12-08
Oljeleveranser kommunvis redovisning EN0109

jul-05

2017-09-27
Industrins årliga energianvändning

EN0113

2016

2017-12-15

Energianvändningen inom byggsektorn EN0114 jul-05 Inte bestämt
Leveranser av fordonsgas EN0120 nov-16 2017-01-18
Leveranser av fordonsgas EN0120 dec-16 2017-02-20
Leveranser av fordonsgas EN0120 jan-17 2017-03-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 feb-17 2017-04-18
Leveranser av fordonsgas EN0120 mar-17 2017-05-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 apr-17 2017-06-16
Leveranser av fordonsgas EN0120 maj-17 2017-07-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 jun-17 2017-08-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 jul-17 2017-09-18
Leveranser av fordonsgas EN0120 aug-17 2017-10-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 sep-17 2017-11-17
Leveranser av fordonsgas EN0120 okt-17 2017-12-18
Oförädlat trädbränsle EN0122 2016 2017-12-01
Installerade solcellsanläggningar EN0123 2016 2017-03-31
Kvartalsvisa energibalanser EN0201 3e kvartalet 2016 2017-01-16
Kvartalsvisa energibalanser EN0201 4e kvartalet 2016 2017-04-10
Kvartalsvisa energibalanser EN0201 1a kvartalet 2017 2017-07-10
Kvartalsvisa energibalanser EN0201 2a kvartalet 2017 2017-10-02
Årliga energibalanser EN0202 2016 2017-12-18
Kommunal och regional energistatistik EN0203 2015 2017-02-24
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 dec-16 2017-01-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer)  EN0301  jan-17 2017-02-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 feb-17 2017-03-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 mar-17 2017-04-24 
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 apr-17 2017-05-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 maj-17 2017-06-22
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 jun-17 2017-07-24
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 jul-17 2017-08-23
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 aug-17 2017-09-18
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 sep-17 2017-10-17
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 okt-17 2017-11-17
Priser på elenergi och överföring av el (nättariffer) EN0301 nov-17 2017-12-18
Energipriser på naturgas och el EN0302 2a halvåret 2016  2017-02-13
Energipriser på naturgas och el  EN0302  1a halvåret 2017

2017-08-25

Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten EN0304 4e kvartalet 2016 2017-03-08
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten EN0304  1a kvartalet 2017 2017-06-07
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten EN0304 2a kvartalet 2017 2017-09-11
Prisutveckling på energi samt leverantörsbyten EN0304 3e kvartalet 2017 2017-12-11
Omförhandling och byten av elavtal EN0305 2016  2017-06-26
Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör EN0306 4e kvartalet 2016 2017-02-06
Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör  EN0306   2016 2017-02-13
Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör EN0306 1a kvartalet 2017 2017-04-24
Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör EN0306 2a kvartalet 2017  2017-08-21
Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör EN0306 3e kvartalet 2017 2017-10-23
Trädbränsle- och torvpriser EN0307 4e kvartalet 2016  2017-03-01
Trädbränsle- och torvpriser   EN0307 1a kvartalet 2017 2017-06-05
Trädbränsle- och torvpriser  EN0307 2a kvartalet 2017 2017-09-04
Trädbränsle- och torvpriser  EN0307 3e kvartalet 2017 2017-12-04

Transportsektorns energianvändning

Samlingspublikation, samtliga transportslag

EN0118 2015/2016 2017-05-19

Transportsektorns energianvändning

Bantrafikens energianvändning

EN0118 2016 2017-06-05

 

Publiceringstidpunker för övriga produkter

Produkter   Referenstid Publiceringsdatum
(preliminär statistik) 
Publiceringsdatum
(definitiv statistik) 
 Produktion av biogas och användning av rötrester  2016    2017-10-02
 Kortsiktsprognos vår      2017-03-10
 Kortsiktsprognos höst      2017-07-14
 Indikatorrapport      2017-05-19
 Energiläget i siffror  2015    2017-02-20
 Vindkraftstatistik  2016 2017-01-31  Juni