dcsimg

Ljud- och bildutrustning (ENTR Lot 3): dvd, blueray, projektorer, spel

Förslag på en frivillig överenskommelse för spelkonsoler har presenterats av tillverkarna Microsoft, Nintendo och Sony. Förslaget diskuterades på ett möte i Bryssel 9 november 2012.

Förstudie för ljud- och bildutrustning

Förstudien till denna produktgrupp omfattar också videobandspelare, projektorer och spelkonsoler.

Kommissionen har genomfört en konsekvensbedömning för att uppdatera de uppskattningar som gjordes i förstudien. I analysen ges bland annat följande bild om produkterna:

När det gäller videobandspelare håller marknaden på att förändras mot nätbaserade system (strömmande filmer osv). År 2025 förväntas endast små volymer och nisch-marknader av dessa produkter finnas kvar.Marknaden för projektorer håller också på att krympa mer än väntat och mycket tyder på att projektorer kommer att ersättas av storbilds-TV.Marknaden för spelkonsoler växer däremot och en större variation av funktioner ökar potentiella användare för denna typ av produkt. Spelkonsoler har identifierats som en av de mest energianvändande apparaterna (jämsides med TV-apparater) bland produkter för underhållning. Nästa generations spelkonsoler förväntas ha samma spridning.

Möten

Samrådsforum, den 9 november 2012 hölls samrådsmöte (Consultation forum) i Bryssel.

Förslag på frivilligt avtal för spelkonsoler

Det föreslagna avtalet innehåller krav på energiprestanda, mätmetoder och verifierbara testmetoder. Som nivå för högsta tillåtna energiförbrukning föreslås en maxgräns på 90 W år 2013 och 70 W år 2017.

Arbetsdokument

Datum Dokument
15 feb 2011 Föreslaget frivilligt avtal presenterat på CF
Avslutad Förstudie för ljud- och bildutrustning
Johanna Whitlock 016- 544 23 19
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.