dcsimg

Elmotorer 0,75-375 kW (Lot 11)

Från juni 2011 finns det ekodesignkrav för elmotorer fastlagda i förordning 640/2009 och med tillägg i 4/2014. Enligt beräkningar kan området energieffektiviseras med 135 TWh el årligen inom EU år 2020. Elmotordrivna system beräknas stå för runt 65 procent av elanvändningen inom industrin och nästan 40 procent av Sveriges totala elanvändning. 

Nu finns krav på energieffektivitet hos elmotorer enligt EU:s direktiv för ekodesign. Liknande krav finns också i länder som USA, Australien och Brasilien. Den typ av elmotor som omfattas av kraven är den så kallade asynkronmotorn. Asynkronmotorn är den vanligast förekommande motortypen och motortypen står för 90 procent av elanvändningen hos alla elmotorer i det aktuella effektområdet 0,75-375 kW.

Elmotorer är vanligast inom industrin, inbyggda i fläktar, pumpar och kompressorer. Även elmotorer inbyggda i andra produkter omfattas av kraven, till exempel ventilationsaggregat för byggnader.

Det här innebär kraven

  • Elmotorer som är sämre än energieffektivitetsklass IE2 är sedan 16 juni 2011 förbjudna att inom EU sättas på marknaden eller att ta i bruk.
  • 1 januari 2015 måste elmotorer inom intervallet 7,5 – 375 kW klara kraven för IE3 alternativt IE2 om sistnämnda kombineras med frekvensomformare för varvtalsstyrning. Lagkravet ger alltså två alternativ. Från 1 januari 2017 måste alla motorer (0,75 - 375 kW) klara IE3, alternativt IE2 om de kombineras med frekvensomformare.
  • Krav på produktinformation om elmotorn måste lämnas i samband med försäljning eller installation.
  • Kraven gäller inte vid reparation av motorer som tidigare satts på marknaden eller tagits i bruk, förutom om reparationen är så omfattande att elmotorn i praktiken blir som ny.
  • Kraven gäller inte för elmotorer som är konstruerade för att fungera helt nedsänkta i en vätska, eller motorer som är inbyggda i en produkt där motorns energiprestanda inte går att testas fristående (till exempel växel, pump, fläkt eller kompressor). Inte heller för elmotorer som är utformade för att fungera i särskilda miljöer och motorbromsar. De här motorerna kan dock omfattas av informationskrav.

Energimyndighetens arbete i SEAD-initiativet

Energimyndigheten och Regeringskansliet deltar som representanter för Sverige i arbetsgrupper i det internationella initiativet Superefficient Equipment and Appliance Deployment Initiative (SEAD). Sverige är där det drivande landet i EU för att ta fram underlag, genomföra verifikationsprovningar och genomföra prisceremonier.

SEAD är ett initiativ av det amerikanska energiministeriet (Department of Energy) och där medverkar länder som Australien, Kanada, Indien, USA och EU-länder som Sverige och Storbritannien. Syftet är att få en marknadsdriven teknisk utveckling mot mer energieffektiva produkter.

Initiativet är uppdelat i elva olika ämnesområden och leds av Clean Energy Ministerial, där statsråd från alla medverkade regeringar sitter. Sedan 2012 har ett flertal tävlingar gått av stapeln för att kora världens mest energieffektiva produkter.

Tävlingen SEAD Awards utser världens mest energieffektiva produkter. Tävlingen har arrangerats sedan år 2012 inom olika kategorier av produkter, bland annat för bildskärmar, tv-apparater, elmotorer och lampor.

Checklista vid inköp av elmotorer

Energimyndigheten har tillsammans med elmotorbranschen tagit fram en checklista där man får svar på de vanligast förekommande frågorna vid val/köp av elmotorer. Listan kan läsas/laddas ned uppe till höger på sidan och finns även tillgänglig på branschorganisationen Transmissionsgruppens hemsida, Transmissiongruppen. Här återfinns också ett stort antal leverantörer av elmotorer som uppfyller ekodesignkraven

Använd startkopplare eller frekvensomformare

Vid dimensionering och inköp är det viktigt att vara medveten om att användningsområdet för utrustningen eller systemet styr vilket av alternativen från och med 1 januari 2015 respektive 2017 som är mest energieffektivt respektive kostnadseffektivt. Den lägsta energianvändningen för varje driftfas kan beräknas i enlighet med standarden (projektnummer 23551) som utvecklas av CENELEC CLC / TC 22X/WG 06.

Elmotordriven utrustning som körs på märkeffekt med konstant varvtal förbrukar mindre elenergi om de bara manövreras med startkopplare (motorskyddsbrytare eller mjukstartare) än om de styrs av en frekvensomformare. Om belastningen däremot varierar och är lämpad för varierande varvtal går det att spara mycket energi med till exempel frekvensomformare eftersom elmotorns varvtal kan anpassas till behovet.

De europeiska företagarorganisationerna CEMEP (motorer och drivsystem) och CAPIEL (kopplingsutrustning) har tillsammans med EU-kommissionen tolkat kraven för elmotorer och kommit överens om ovanstående stycke, som komplettering till direktivet. BAM, den tyska nationella organisationen för forskning och provning, har publicerat en motsvarande text som finns här.

Tillägg till antagen ekodesignförordning och vägledning

Kommissionen publicerade i januari 2014 ett tillägg till den antagna ekodesignförordningen för elmotorer, 640/2009. Bakgrunden är att ett flertal intressenter har påpekat för EU-kommissionen att förordningen bör förtydligas när det gäller möjliga undantag (Artikel 1), så att inte undantagen utnyttjas som kryphål. Dessutom gav EU-kommissionen i december 2014 ut en guideline (vägledning) för elektriska motorer för att ytterligare förtydliga förordningens syfte och krav.

Revidering sker 2016

Förordningen ska revideras i augusti 2016 mot bakgrund av den tekniska utvecklingen av såväl motorer som växlar. Vid revision ska resurseffektivitet, återanvändning, materialåtervinning och mätosäkerhet särskilt ses över.

Standardklassificering elmotorer

Enligt standarden EN 60034-30:2008 har klassningen för energieffektivitet nu beteckningarna IE1, IE2 och IE3, där IE3 har högst verkningsgrad. Energieffektiviseringsklasserna beskrivs också i förordningstexten.

 Dokument

Datum Dokument
11 dec 2014

Guideline för elektriska motorer

6 jan 2014                        

Tillägg till förordning 640/2009

19 okt 2012

Förklarande dokument

23 ju 2009

Antagen ekodesignförordning 640/2009 på svenska.

23 jul 2009

Antagen ekodesignförordning 640/2009 på engelska.

Avslutad

Förstudie

 

Anders Hallberg 016-544 21 13
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.