dcsimg

Bidrag och stöd

Här har vi samlat några bidrag och stöd för olika energiåtgärder som du som företagare kan söka.

Ekonomiskt stöd för energikartläggning

Från och med år 2010 finns ett stöd för företag som vill kartlägga energianvändningen i sina verksamheter och anläggningar. Stödet gäller företag som använder minst 500 MWh energi per år, det vill säga relativt energiintensiva företag. Stödet kallas ”energikartläggningscheck”, och uppgår till maximalt 30 000 kronor.

Läs mer om stödet för energikartläggning.

Länsstyrelserna administrerar

Stöd till landsbygden

Du som är intresserad av att odla industri- och energigrödor har möjlighet att söka olika stöd:

Läs mer om landsbygdsstöden på Jordbruksverkets webbplats. Du kan också söka fram aktuella stöd i Jordbruksverkets stödguide.

Restaurering av kulturhistoriska byggnader 

Om ditt företag ska restaurera byggnader som har kulturhistoriskt värde eller betydelse för den lokala kulturmiljön kan du få stöd för detta.

För att få stöd ska byggnaderna efter restaureringen användas i den egna verksamheten eller bidra till utveckling av bygden och annat företagande i området.

Du kan få stöd för restaurering av överloppsbyggnader i odlingslandskapet. Det är byggnader som står tomma utan att de används till något. Kontakta din länsstyrelse om du har frågor kring detta.
 
Du kan inte få stöd för satsningar som kommunen eller en statlig myndighet ansvarar för.

Läs mer om restaureringsstödet på Jordbruksverkets webbplats.

EU-projekt

Det finns flera möjligheter att söka EU-pengar för olika typer av energiprojekt. Se om du hittar något som passar just dig och din verksamhet på den svenska webbplatsen för alla EU-program.

Du kan läsa mer om programmet Intelligent Energi - Europa 2 och EU:s sjunde ramprogram. 

Din kommunala energi- och klimatrådgivare hittar du i vänstermenyn.
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.