dcsimg

Allmänna utrymmen i flerbostadshus

I takt med att många hus renoveras finns mycket att vinna på att installera modern och mer energieffektiv belysning i husens allmänna utrymmen.

Belysning i allmänna utrymmen utgör en mycket stor del av fastighetselen. Exempel på allmänna utrymmen är korridorer, trapphus, portar, garage, tvättstugor och toaletter. I loftgångshus kan gångarna utgöra en stor andelen av belysningselen eftersom de ofta är tända under dygnets alla mörka timmar.

I utrymmen som trapphus, korridorer, garage betyder belysningen mycket för trivsel och trygghet. Belysningen måste ge tillräckligt ljus, ofta 100-200 lux, för att man ska kunna röra sig säkert. Ibland krävs extra mycket ljus, till exempel vid trappsteg eller nyckelhål.

T5-lysrör och kompaktlysrör är lämpliga ljuskällor, men LED-belysning kommer också starkt för allmänna utrymmen. LED passar också bra för nödbelysning och skyltar till nödutgångar.

Ofta kan belysningen i allmänna utrymmen vara släckt eller dämpad när ingen vistas där. Närvarostyrning passar därför trapphus, garage, toaletter och förråd. I lokaler med mycket dagsljus kan det vara lämpligt med dagsljusreglering.

Hissar och trapphus

I hissar drar belysningen ofta mer el än själva hissmotorn. I takt med att flerbostadshus renoveras kommer många hissar att rustas upp. Då är det bra om man väljer energieffektiv belysning med nya och moderna ljuskällor, som till exempel LED, T5 och ljusreglering.

Belysningen i trapphus har ofta onödigt hög installerad effekt jämfört med vad modernare belysning skulle ge. Ofta är drifttiderna längre än vad de skulle behöva vara.

Goda exempel

 

Trapphus i Traneberg

I bostadsrättsföreningen Tranan i Traneberg har belysningen i nio trapphus byggts om med nya armaturer för långa kompaktlysrör med effekten 36 watt. Akustisk detektering tänder upp vid närvaro, dämpar när trapphuset är tomt och släcker när det varit tomt länge. Det har resulterat i energibesparingar på 75 procent.

Hissar hos ÖrebroBostäder, ÖBO

ÖBO har tillsammans med bland annat Energimyndigheten utvecklat en ny typ av LED-belysning som tillsammans med närvarogivare är 90 procent energisnålare än tidigare hissbelysning.

Se filmen med ÖBO:s teknikansvarige Jonas Tannerstad som berättar om projektet. Filmen är 3 minuter.


 

Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.