dcsimg

Kvicksilverlampor

Kvicksilverlampornas ljusutbyte är inte särskilt bra och lampan kommer att fasas ut efter år 2015. De uppfyller inte kraven på energieffektivitet i EU:s ekodesigndirektiv.

Kvicksilverlampor har under många år varit den vanligaste ljuskällan i offentlig utomhusmiljö. Sedan länge har armaturer för högtrycksnatriumlampor  och kompaktlysrör ersatt kvicksilverlampor när armaturer byts. Idag blir dock metallhalogenlampor allt vanligare på grund av sin höga effektivitet och mycket goda färgåtergivningsegenskaper.

Antalet lampor i EU förväntas öka från 1.6 miljarder ljuspunkter år 2005 till 2.3 miljarder år 2020. Om det inte fanns särskilda krav på lampor skulle elanvändningen öka radikalt.

Tack vare ekodesigndirektivet förväntas den årliga elanvändningen att minska med 38 TWh år 2020. Kvicksilvermängden i installerade lampor förväntas minska från 18.6 ton till 4.6 ton.

Exempel på utbyten av kvicksilverlampor

Gångtunnlarna i Akalla var förut försedda 80 W kvicksilverlampor. De ersattes med 18 W lysrör i slagtålig lysrörsarmatur. Det resulterade i en energibesparing på 90 procent, också för att varannan armatur kunde plockas bort och bara ena sidan av tunneln behövde ljus.

På Blekholmsterrassen i Stockholm har 80 W kvicksilverlampor bytts ut till 35 W keramisk metallhalogen i parkarmatur. Elförbrukningen minskade med ca 50 procent.

I Norrköpings kommun kommer 20 500 armaturer (varav ca hälften är kvicksilverarmaturer) att bytas ut mot moderna energieffektiva armaturer. Det beräknas ge en minskad energianvändning med cirka 40 procent.

Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.