dcsimg

Avveckling av eNyckeln

Energimyndigheten har fattat beslut om att avveckla webb-applikationen eNyckeln. Från 1 november 2011 går det inte längre att komma åt applikationen.

Anledningen till beslutet är att omvärldsförändringarna varit stora sedan starten av eNyckeln, i synnerhet i och med införandet av energideklarationer. I dag finns möjligheten för fastighetsägare att hämta förbrukningsstatistik direkt från energibolagen, och den utvecklingen innebär att eNyckeln inte längre når de mål och syften som applikationen har. Det har också visat sig att användarna främst använder eNyckeln för att lämna uppgifter till officiella statistiken, vilket det finns andra lösningar för.

eNyckeln kommer att användas för insamling av officiell statistik inom byggnadsområdet även år 2011, preliminär insamlingsperiod är mars-juni 2011. Men för år 2012 planeras ett annat digitalt insamlingsverktyg att användas.

Om eNyckeln

Sedan starten har eNyckeln varit verktyget som hjälper fastighetsägare att spara energi, tid och pengar. I eNyckeln går det att lämna uppgifter till den officiella energistatistiken och samtidigt göra delar av energideklarationen. eNyckeln är också ett verktyg för energieffektivisering.

eNyckeln är en webbaserad databas. I databasen kan fastighetsägare lämna uppgifter avseende energianvändningen i flerbostadshus och lokaler till Energimyndighetens officiella statistik. De uppgifter som lämnas i eNyckeln kan också användas som underlagsuppgifter till energideklarationen. På så sätt kan fastighetsägare rapportera in uppgifter till den officiella energistatistiken och energideklarationen i ett system och på en och samma gång.

Anna M Johansson 016-544 21 96
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.