dcsimg

Undersöker hushållens energibeslut

Hur går det egentligen till när vi bestämmer vad vi ska ha för värmesystem? Vet vi svaret på den frågan blir det enklare att utforma effektiva styrmedel, hävdar antropologen och energiforskaren Annette Henning.

”Två steg fram, ett steg tillbaka.” Så heter ett forskningsprojekt vid Högskolan Dalarna där en socialantropolog, en statsvetare och två tekniska forskare jobbar tillsammans för att besvara frågan: Vilka är hindren för mer miljövänliga och resurssnåla värmesystem i våra hem?

Projekttiteln syftar på motsättningen mellan två tendenser: Å ena sidan utvecklas hela tiden mer miljövänlig teknik och det finns en stark vilja att göra gott. Å andra sidan gör rådande livsstilstrender att vi låser oss vid energikrävande lösningar, som till exempel allt större boytor.

Mer samhällsvetenskap inom energiforskningen

Annette Henning är gruppens forskningsledare och antropolog. Hon har sedan starten av sin forskarbana 1991 ägnat sig åt energiforskning, och är förvånad över att nästan inga andra antropologer sökt sig till en så central samhällsfråga.

– När antropologer berör klimatfrågan blir det oftast på andra sätt – till exempel biståndsrelaterad forskning eller att studera hur människors liv påverkas av klimatförändringar, säger hon.

Annars tycker hon att samhällsvetenskapen som helhet på senare år lyckats göra en välbehövlig framflyttning av sina positioner inom energiforskningen. Tidigare var ekonomerna nästan de enda samhällsvetare som märktes, idag får de sällskap av exempelvis statsvetare och sociologer.

Själv var Annette Henning redan under grundutbildningen inställd på en framtid inom energiforskning.

– Jag jobbade extra på Centrum för solenergiforskning, SERC, när jag studerade och slogs av att det var så många från allmänheten som hörde av sig med frågor om solvärme. Det fanns ett stort intresse, men samtidigt en väldig okunnighet, och arbetet med att introducera solvärme i Sverige gick mycket trögt. Detta var en intressant motsättning, tyckte jag.

Kartlägger beslutsfattandet

Syftet med hennes nuvarande forskning är att beskriva hur beslutsfattandet ser ut när hushåll väljer värmesystem. Det är kunskap som bland annat kan leda till mer ändamålsenliga styrmedel i samhället, menar Annette Henning. Styrmedel som utgår från bilden av en ekonomiskt rationell kund som fattar väl underbyggda beslut riskerar att inte bli ändamålsenliga. Verkligheten ser nämligen helt annorlunda ut.

– Vi måste förstå att det är många aktörer inblandade, och att alla agerar utifrån sin situation. Ta dem som bygger nytt hus till exempel – de håller ju inte i första hand på att fatta beslut om värmesystem, utan att bygga sin dröm om hur de ska leva. Bland de vansinnigt många beslut som de ska fatta under byggprojektets gång blir frågan om värmesystem ofta ett icke-val, där husföretagets säljare får avgöra.

Lönar sig med tvärvetenskap

Det har inte varit alldeles enkelt att lära sig samarbeta tvärvetenskapligt, men det är värt mödan, menar Annette Henning. Utmaningen består i att överbrygga skillnader i terminologi, men kanske i ännu större grad skillnader i perspektiv och metodik.

– Jag har fått frågan varför jag inte gör enkätstudier istället – då kan jag ju nå 1 000 personer istället för 20! Det tog några år innan mina kolleger förstod vitsen med kvalitativa studier – att man kommer väldigt nära. Så visst kan det vara svårt att integrera samhällsvetenskap och teknik, men lyckas man så tror jag att man kan nå något som inte är åtkomligt annars.

Annette Henning, 56 år. Bor i Falun. Senaste bok: The Lollipop Shoes av Joanne Harris. Äter helst varm ostsmörgås, kryddigt te och 72-procentig choklad. Reser gärna till sin sommarstuga i Bohuslän. Bästa energispartips: Låt bli att använda elenergi för uppvärmning.

Text: Anders Nilsson

Foto: Ulf Palm 

Energimyndigheten 016-544 2000
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.