dcsimg

Månadsrapport för solcellsstöd

Intresset för stöd för installation av solceller hos allmänheten är stort. På denna sida uppdaterar Energimyndigheten månatlig statistik för stödet till solcells installationer.

Statistikrapporterna innehåller:

  • Trendrapport från bidragets start
  • Beviljade bidrag, länsvis på karta
  • Detaljrapport från bidragets start
  • Trendrapport senaste året
  • Beviljat stöd uppdelat på stort företag, övriga företag samt privatpersoner

Till höger på sidan finns statistik tillbaka till 2010.

Vill du prenumerera på statistikrapport om solcellsstöd?

Du kan länk till månadsrapporterna direkt i din mejlkorg när de publiceras på denna sida. Registrera en prenumeration här.

Andreas Gustafsson 016-544 23 28
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.