dcsimg

Kartläggning av kostnader och resevanor

Hushållens resor ökar i både antal och längd och bilen används både till jobbet och på fritiden. För många upplevs bilen vara den bästa lösningen för att lösa vardagens och fritidens brist på tid. Samtidigt står bilen för en betydande del av hushållens utgifter och utsläppen från resor svarar för en stor andel av de koldioxidutsläpp som bidrar till växthuseffekten.

I många fall finns åtgärder att genomföra för att minska bilens bränsleförbrukning. Det finns också alternativ till bilen som kan vara värda att fundera över. På undersidorna till vänster finns tips för dig som äger en bil och vill minska dina kostnader för den.

 

Koll på läget

Kartlägg dina resor och se hur mycket de kostar. Hur används bilen? Mest korta resor? En långresa per år? Hur många mil körs per år? En vanlig bil kostar mellan 30 000 och 50 000 kronor per år vid 1500 mil, inräknat värdeminskning, bränsleförbrukning, skatt, reparationer, besiktning och andra driftskostnader. Använd www.bilsvar.se för att beräkna dina kostnader.

 

Gör en årsbudget för resor

När du vet hur du använder bilen och vad det kostar per år, fördela kostnaderna månadsvis. Se sedan över vad du kan göra för att minska dem. Ett första steg kan vara att följa de tips som presenteras under Enkla spartips för din bil. Genom att sköta bilen på rätt kan du minska dina utgifter. Även hur du kör påverkar bränsleförbrukningen. Se tips under Sparsam körning. Kan de kortaste resorna göras med cykel, en promenad eller med kollektivtrafik?
Jämför också alternativa lösningar till egen bil. Om det fungerar för din livssituation är det lönsamt att hyra bil om du använder bilen mindre än 200 mil per år. Bilpool kan vara ett alternativ om du inte använder bilen mer än 1100 mil per år.

Följ upp i din årsbudget hur åtgärderna påverkar slutresultatet.


Köpa ny bil

Står du inför att köpa ny bil? Val av bilmodell kommer att påverka dina årskostnader för bilen. Läs mer i broschyren Ska du köpa bil?

Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.