dcsimg

Kaffeautomater

Energimyndighetens Testlab har för första gången testat kaffeautomater för att mäta energianvändningen vid uppvärmning, i standby och med energisparläget inkopplat. Temperaturen på det färdiga kaffet har mätts upp, men smakupplevelsen har inte bedömts. Resultaten visar att det går att halvera energianvändningen.

I testet ingår sex kaffeautomater av bänkmodell som brygger färdigmalet kaffe. Automaterna används till exempel på arbetsplatser, i skolor och på hotell. Syftet med testet är att öka kunskapen om kaffeautomaters energianvändning bland tillverkare, generalagenter och företag som hyr ut och servar dessa automater liksom bland företag och offentliga organisationer som köper tjänsten ”gott kaffe”.

Inget smaktest

Det är viktigt att kaffeautomaterna ger välsmakande kaffe och det är många faktorer som påverkar smaken, till exempel bryggtiden, rostningen på kaffebönorna och kvaliteten på vattnet. Ingen av dessa egenskaper ingår i testet.

Energianvändningen kan halveras

Resultaten visar att det skiljer mer än 50 procent i energianvändning mellan de testade kaffeautomaterna. Detta i sin tur visar att det finns möjligheter redan med dagens teknik att minska energianvändningen. 

Egenskaper som testats

Energianvändningen för att värma upp det inkommande vattnet i tanken har mätts upp liksom energianvändningen i standby. Dessutom har automaternas energisparlägen jämförts. Temperaturen på det färdiga kaffet har mätts upp, men smakupplevelsen har inte bedömts. I tabellen finns inga uppgifter om priser eftersom kaffeautomaterna normalt hyrs ut med tillhörande serviceavtal.

Energianvändningen kan minska motsvarande 2 000 eluppvärmda villor

För att kunna jämföra de olika kaffeautomaterna har Energimyndighetens Testlab tagit fram ett exempel och beräknat energianvändningen på en arbetsplats med 20 anställda som dricker tre koppar kaffe var, sammanlagt 60 koppar kaffe per dag. Om alla kaffeautomater i Sverige byts ut till den energieffektivaste i testet skulle elanvändningen minska från 82 800 000 kilowattimmar (kWh) till 40 200 000 kWh, vilket motsvarar elanvändningen i cirka 2 000 eluppvärmda villor. Exemplet baserar sig på att villan använder 20 000 kWh el per år.

Energisparläget minskar alltid elanvändningen- men olika mycket

Testresultaten visar att energianvändningen varierar bland annat beroende på hur stor vattentanken är samt hur energisparläget är utformat. Det drar mindre el och går snabbare att värma vatten i en kaffeautomat med mindre tank. Det finns inga generella krav på hur ett energisparläge ska fungera och kaffeautomaterna har olika lösningar för detta.

Testet visar att du i samtliga fall sparar energi jämfört med att låta kaffeautomaten stå i standby. Kaffeautomaten från Bravilor Bonamat Freshmore 30 har ingen elanvändning alls i energisparläget eftersom den helt slutar värma vattnet till kaffet. För övriga modeller varierar energianvändningen från drygt 20 wattimmar per timme till 38 wattimmar per timme, då är vattentemperaturen i tanken ungefär 65 grader. För kaffeautomaten från Wittenborg FB 7100 kan du själv välja vilken temperatur vattnet ska ha när automaten står i energisparläge. Det finns bara en kaffeautomat i testet som har ett energisparläge som anpassar sig efter användningsmönstret, Spengler SL 50, resten har olika varianter av tidsstyrning.

Tidsstyrt energisparläge vanligast

Fyra av kaffeautomaterna har ett tidsstyrt energisparläge som går på och av vid de klockslag som du själv väljer. Kaffeautomaten från Spengler SL 50 FB anpassar sig beroende på användningsmönstret där den är placerad och startar energisparläge när den inte används, men det går även att tidsstyra när energisparläget ska gå på. Kaffeautomaten från Sielaff CFT har inget speciellt energisparläge, men det finns flera inställningar som du kan göra för att spara energi, som att stänga av belysningen och att välja från vilken tid det tidigast ska gå att starta automaten.

Mindre skillnader när kaffeautomaterna används

För att mäta upp hur mycket energi kaffeautomaterna drar då de används har de under en timme fått brygga 30 koppar kaffe, här är skillnaden mellan modellerna mindre, än skillnaderna mellan energisparlägena, och varierar från som lägst 326 wattimmar för Cafe Bar Virtu Fresh Brew upp till 497 och 498 wattimmar för kaffeautomaterna Sielaff CFT och Coffee Queen CQube M.

Temperaturen på kaffet

Temperaturen på det färdiga kaffet har mätts upp och i tabellen presenteras ett medelvärde från fem mätningar. Den lägsta uppmätta temperaturen är 77°C och den högsta är 83°C. Bryggkaffe bör ha en varmhållningstemperatur runt 80°C och en bryggtemperatur på 93-97°C enligt Svenska Vendingföreningen som organiserar företag som säljer eller hyr ut automater. Mätningarna är utförda med de inställningar som kaffeautomaten hade när den levererades från tillverkaren, det går att höja temperaturen på kaffet men tänk på att energianvändningen ökar.

Lägre temperatur på inkommande vatten

Hur mycket el som går åt för att värma upp det inkomna vattnet i tanken till den temperatur som krävs för att automaten ska börja brygga kaffe varierar från 49 wattimmar för kaffeautomaten från Spengler med den minsta vattentanken på 0,6 liter, upp till 394 wattimmar för Coffee Queen CQube M som har en vattentank på 5 liter.

Den internationella standardmetoden föreskriver att temperaturen på inkommande vatten ska vara +25°C, men då vattnet ofta är svalare i Sverige utfördes testet med en vattentemperatur på +17°C, för att bättre efterlikna verkligheten.

Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.