dcsimg

Spelkonsoler 2010

Att spela Guitar Hero på X-box 360 drar nästan 10 gånger mer el än att spela Guitar Hero på Nintendo Wii. Skillnaderna i elanvändning mellan olika typer av spel på en och samma konsol är däremot mycket små.

I testet ingår fem olika spelkonsoler och på var och en av konsolerna spelades tre olika typer av spel. Guitar Hero World Tour fanns för alla spelkonsolerna, medan bilspelen och äventyrsspelen skiljer sig lite mellan de olika konsolerna.

För att testa tv-spelkonsolerna fick några ungdomar som är vana att spela stå för själva spelandet. Testet är inte utfört enligt någon standardiserad provningsmetod och det har inte ingått att värdera själva spelupplevelsen som de olika tv-spelen ger.

I testet ingår 5 olika spelkonsoler

  • Playstation 3 Slim
  • Playstation 3
  • Playstation 2 (inköpt 2002)
  • X-box 360 (inköpt 2006)
  • Nintendo Wii

och tre olika typer av spel

  • ett underhållningsspel (Guitar Hero World Tour)
  • ett bilspel (Need for speed shift, F1, RaceOrama)
  • ett äventyrsspel (Ratchet & Clank, Prince of Persia, Halo 3, Wii Sports)

Spelkonsolernas effekt mättes med en effektmätare. Vart och ett av spelen spelades under tio minuter och medelvärdet visas i tabellen.

För ett hushåll som spelar tv-spel 10 timmar per vecka kan det skilja mellan 9 kilowattimmar per år (14 kronor per år) och 85 kilowattimmar per år (128 kronor per år), nästan. en skillnad på faktor 10. Till detta tillkommer den el som tv:n använder.

Om en miljon hushåll i Sverige spelar tv-spel 20 timmar per vecka blir den sammanlagda elanvändningen 274 000 000 kilowattimmar om de väljer X-box 360 från år 2006, väljer de istället Wii från år 2010 blir elanvändningen 123 000 000 kilowattimmar. Räkneexemplet är inklusive den el som tv:n använder.

Testlab 016-544 2000
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.