dcsimg

Tv 2010

Två och en halv gånger mer energi använder den tv-apparat i testet som drar mest energi, jämfört med den som drar minst. Det visar att det fortfarande finns stora energibesparingar att göra för tv-tillverkarna. Jämfört med tidigare tester använder tv-apparaterna mindre än hälften så mycket energi som för tre år sedan.

Energimyndighetens Testlab har testat tio tv-apparater med en bildstorlek på 50 till 55 tum. Resultaten visar att den tv som använder mest energi drar två och en halv gånger mer energi jämfört med den som drar minst. Vid alla jämförelser har vi tagit hänsyn till att tv-apparaterna är olika stora.

Med undantag för Sharp och Philips har vi testat två modeller från respektive tillverkare, en där tillverkaren själv uppger en hög effekt och en med låg effekt. Anledningen till att Sharp och Philips bara finns representerade med en modell vardera är att när testet startade hade de inte fler modeller på marknaden som de som uppgav skulle kunna finnas kvar till februari 2011. Priserna varierar från 8 000 kronor upp till 38 000 kronor.

Energianvändningen per år för de testade tv-apparaterna varierar från 110 till 270 kWh och i standby från 0,1 W till 0,3 W. Det ger en energikostnad per år från 165 kronor upp till 417 kronor, räknat på ett elpris på 1,50 kronor per kilowattimme . Högst energianvändning har LG:s plasma-tv 50 PK760N, den drar 2,5 gånger mer energi än den mest energisnåla modellen i testet, Sharp LC-52 LE820E. som är en LCD-tv med LED-teknik. 

Plasma-tekniken har blivit effektivare

Jämfört med tidigare tester har tv-apparaterna med plasmatekniken blivit effektivare. Plasma-tv hamnar fortfarande i det övre skiktet när det gäller energianvändningen, men det finns enstaka modeller av typen LCD eller LED-LCD som drar mer energi.

Alla tv-apparater klarar ekodesignkraven när det gäller maximal energianvändning.  Jämfört med tidigare tester så använder TV-apparaterna i detta test i snitt mindre än hälften så mycket energi som i det första testet för tre år sedan.

Alla tv-apparaterna har inbyggda digitalboxar som klarar mark-TV och kabel-TV. De två modellerna från Samsung kan även ta emot sändningar från satellit. Det är bara TV-apparaten från Sony KDL-52 HX903  som har en inbyggd mottagare för DVB-T2, som klarar de nya kanalerna i marknätet som kommer i december 2010.

Ett energispartips är att fråga efter en tv som har inbyggd digital-tv-box som klarar de tv-sändningar du har hemma, till exempel kabel eller satellit-tv. Då sparar du energi samtidigt som du slipper dubbla fjärrkontroller och du behöver inte heller komma ihåg att stänga av din digital-box.

Viktigt med bra bildkvaliteten både med vanlig bild och i 3D

Förutom energianvändningen omfattar testet även bedömning av bildkvaliteten både med standardupplösning och med högupplösning. Nytt för i år är att tre modeller erbjuder filmvisning i 3D. Här får Samsungs plasmamodell ett något bättre betyg än företagets LED-LCD-modell och Sonys LED-LCD. Båda företagen har i detta test bästa bildkvaliteten vid visning av vanliga filmer. Energianvändningen kan påverkas av att du tittar på filmer i 3D, men det är stora skillnader mellan olika modeller.   

Bara tre av tio går att stänga av helt och hållet

Det är bara tre av de testade tv-apparaterna, Sharp LC-52 LE820E, Philips 52 PFL5605H och Sony KDL-52 HX903, som har en avstängningsknapp som stänger av elen på tv:n helt och hållet. 

Sex TV är märkt med EU-blomman

Sex av de testade tv-apparaterna är märkta med EU: s gemensamma miljömärkning EU-blomman, vilket är en frivillig märkning. tv-apparaten från Samsung UE 55 C7705 är dessutom märkt med den nordiska miljömärkningen Svanen.

Både EU-blomman och Svanen är frivilliga märkningar som fungerar på samma sätt. Tillverkarna måste visa att produkterna klarar de krav på miljö, hälsa och funktion som ställs genom olika typer av tester och dokumentation.

Stora skillnader i användarvänlighet och funktioner

De flesta testade tv-apparater får betyg 4 när det gäller användarvänlighet, men tv-apparaten från Sharp får betyg 2 och den från Philips får betyg 1.

För tv-apparaten från Philips krävs många knapptryckningar innan du hittar rätt, bland annat beroende på att här finns flera funktioner under en och samma knapp på fjärrkontrollen. Menyerna har många nivåer, är djupa, vilket också leder till många knapptryckningar. Dessutom sitter knapparna på fjärrkontrollen så tätt att det är risk att du oavsiktligt trycker på fel knapp. Vill du kunna använda hörlurar är det bra att känna till att uttaget för dessa sitter rakt bak på tv:n, vilket gör den svår att nå, särskilt om du hänger upp tv:n på väggen. För att ändra volymen i hörlurarna krävs dessutom 14 knapptryckningar.

Även för tv-apparaten från Sharp är det många nivåer, djupa menyer som bidrar till det låga betyget när det gäller användarvänligheten. Fjärrkontrollen är lång vilket resulterar i att vissa knappar hamnar långtifrån varandra. Dessutom har knapparna många svårtolkade symboler.

Förtydliganden i testmetoden inför kommande marknadskontroller

Ett ganska enkelt sätt att få ner energianvändningen på en tv-apparat är att dra ner ljusheten på bilden, men risken är då att bilden blir för mörk. Enligt den metod som används ska tv-apparaterna testas med de inställningar som de har när de levereras. För att tillverkarna inte ska kunna dra ner ljusheten på bilden för mycket ställer ekodesign krav på att tv-apparaterna ska ha minst 65 % av den maximala ljusheten på bilden. Det finns dock oklarheter i metoden för hur man ska fastställa vad som är rätt ljusnivå, särskilt för plasmaskärmar. Inför kommande marknadskontroller kommer det att krävas tydligare riktlinjer och förtydliganden kring detta.

Testlab 016-544 2000
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.