dcsimg

Ventilation

Självdrag

Bild: Bo Reinerdahl

Självdragssystemet bygger på att frisk uteluft tar sig in genom springor i huset. Den använda rumsluften tar sig ut genom imkanalen i murstocken och eventuell frånluftskanal från kök och badrum. 

Hus som är byggda före 1970 har ofta ingen ventilation
eftersom de är så otäta
att luften kommer ut ur huset av sig själv
genom sprickor och små hål huset.

Det kallas självdrag.

Vad är bra med självdragsventilation?

Det är tyst och fungerar även om det blir elavbrott.

Vad är dåligt med självdragsventilation?

Du kan inte återvinna värmen i luften.

Ventilationen kan fungera dåligt. 

Fuktskador och mögel utan ventilation

På 1970 talet började man bygga villor som var tätare,
för att spara energi.
Men man glömde bort ventilationen.

Många villor från den tiden har dålig luft inomhus
och ofta fuktskador och problem med mögel. 

På 1980 talet och fram till idag
har husen ofta ett mekaniskt frånluftssystem. 

Frånluftventilation

Bild: Bo Reinerdahl

Om du har frånluftsventilation har du en fläkt i huset
och ventiler i väggarna.
Luften ska kunna dra runt inne i huset
under eller över dörrarna.

Vad är bra och vad är dåligt med frånluftsventilation?

Du måste se till att luftkanaler, ventiler och fläktar är rena.
Annars kan inte fläkten fungera.
Du ska byta filter i fläkten ibland. 

Från- och tilluftsventilation med återvinning

Bild: Bo Reinerdahl

En tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt skickar luften
genom två olika kanaler i huset.

Frånluftsfläkten hämtar värme från luften i köket,
badrummet och tvättstugan,
och värmer sedan upp luften som går till sovrummet
och vardagsrummet. 

Vad är bra och vad är dåligt?

Du kan spara hälften av dina kostnader för uppvärmning.

Det fungerar vad det än är för väder utomhus.

Du ska tvätta och laga systemet ofta.

Du ska byta filter och kontrollera att det fungerar som det ska.

Det kan låta om fläktarna.

Din kommunala energirådgivare når du via länk till vänster.
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.