dcsimg

Daniel Johansson: Se till att synas och gör proffsiga utvärderingar!

Daniel Johansson, statssekreterare på Näringsdepartementet, inledde Kraftsamling 2011. Hans budskap var solklart: Energifrågan är en bärande del av Sveriges konkurrenskraft i framtiden. Lyckas vi med målsättningen till 2050; att inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser, kommer varumärket Sverige att få en enastående lyskraft.

Att kombinera en hållbar utveckling med ekonomisk tillväxt är en enorm utmaning men det går, menar Johansson.

– Vi har framför oss ett ökat fokus på förnybar energi. Dagen då vi kan ha en energiförsörjning som inte belastar miljön är närmare än man kan tro.  Och ni energi- och klimatrådgivare och energikontor är en viktig länk i kedjan.

För att nå målen krävs att miljontals beslutsfattare på alla nivåer fattar kloka beslut. Därför var Johanssons uppmaning till den stora samlingen energi- och klimatrådgivare och energikontor: Syns, hörs och påverka så mycket som möjligt!

– Ni ska överbrygga brist på kunskap som finns där ute och som är ett hinder, säger han. När ni används skapar ni effekt, man lyssnar på era råd, men ni används för lite. Se till att väcka intresse och göra er mer närvarande så att ni kan göra ännu större nytta.     

Det faktum att regeringens anslag bara gäller fram till 2014 var förstås ett brännhett ämne. På frågan när det kommer ett fast anslag, istället för att hålla på och hatta två, tre år i taget, uppmanar Johansson till att se saken från andra hållet. Det ligger alltid tuffa förhandlingar bakom sådana här anslag, menar han, och poängterar vikten av att leva upp till förväntningarna.

– Vi fortsätter naturligtvis att bearbeta beslutsfattarna, men i slutändan handlar det alltid om att kunna leverera resultat och göra proffsiga utvärderingar.

 Foto: Niklas Dahlskog


 


 

Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.