dcsimg

Belysningslösningar med nytänkande

Belysning är ett prioriterat område på avdelningen för Energieffektivisering där Energimyndigheten sitter på mycket kunskap.

Redan under den andra etappen av Uthållig kommun genomfördes ett belysningsprojekt. Utifrån det arbetet identifierades ett antal hinder för att få bra belysningslösningar i kommuner. Dessa hinder arbetar kommunerna i detta projekt att med för att försöka övervinna.

Syftet för projektet är att testa olika belysningstekniker, metoder och planeringsprocesser för att åstadkomma en god belysningskvalitet med låg energianvändning.

Projektet startas för att kommunerna inom projektet ska samarbeta kring att få en god belysningskvalitet i varje situation. Detta är en komplicerad process där många aktörer är involverade, bl.a. beslutsfattare, byggherre, entreprenör och brukare. För att få en god belysning är det dessutom viktigt att ta hänsyn till flera aspekter, energianvändning är endast en av dessa.

Teknikutvecklingen inom belysningsområdet sker snabbt, bl.a. på grund av LED-belysningens intåg och utfasningen av glödlampan och kvicksilverlampan samt vissa av de sämre högtrycksnatriumlamporna. Det är viktigt att kommunerna får möjlighet att samverka både för att ställa rätt krav och övervinna vanliga hinder

Aktuella kommuner

Linköping, Borås, Lund, Helsingborg, Jönköping, Huddinge och Knivsta.


Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.