dcsimg

Test av energismarta tvättmaskiner och torktumlare

Tvättmaskiner och torktumlare är energisnåla samtidigt som de tvättar och torkar mycket bra. Tvättmaskinerna sköljer dock dåligt och användarvänligheten behöver förbättras. Det visar ett test som Energimyndighetens Testlab utfört på uppdrag av Konsumentverket.

Tvättmaskinerna och torktumlarna i testet tillhör de mest energieffektiva på marknaden, och resultaten visar att de tvättar rent och torkar bra. Däremot är tvättmaskinerna dåliga på att skölja och användarvänligheten behöver förbättras på både tvättmaskiner och torktumlare.


– Det går att tillverka energisnåla tvättmaskiner som sköljer bra också, säger Ileana Hagelin, projektledare vid Energimyndighetens Testlab.


Testet visar att tvättmaskinerna är energisnålare än energiklass A, medan torktumlarna förbrukar mer energi än klass B, alla klarar dock gränsvärdet för hur mycket det maximalt får skilja mellan uppmätt och deklarerad energiförbrukning.

De senaste åren har tvättmaskinernas och torktumlarnas kapacitet ökat eftersom energieffektiviteten mäts i relation till kapaciteten.

Att de klarar sju eller åtta kilo tvätt är inte ovanligt. Det motsvarar tio par jeans eller åtta påslakan. De flesta användare stoppar bara i cirka 2,5 kilo tvätt åt gången. Kapaciteten utnyttjas då inte på bästa sätt, utan bidrar i stället till onödig energiförbrukning eftersom det alltid är energismartast att tvätta i fylld maskin.

- Det är viktigt med tester som både ger värdefull information till konsumenter inför ett köp och sporrar tillverkarna att utveckla sina produkter konstaterar Johan Jareman, utredare vid Konsumentverket och Anita Aspegren, enhetschef för Energimyndighetens Testlab.

Hur energieffektiv en tvättmaskin eller torktumlare är visas med energimärkningen på en skala A-G, där A är bäst. För tvättmaskiner som är ännu effektivare har tillverkarna på den europeiska marknaden på eget initiativ infört ytterligare klasser: A+ och A++, där A++ är effektivast. De testade tvättmaskinerna marknadsförs som A+ eller A++ .

För torktumlare är energiklass B och C vanligast, det finns dock någon enstaka modell i klass A.

Till testerna:

Tvättmaskiner

Torktumlare

Mer information:
Enegimyndighetens Testlab
Ileana Hagelin, projektledare tvättmaskiner, Tel: 016 544 23 80
Helena Nilsson, projektledare torktumlare,  Tel: 016 544 23 78
Anita Aspegren, enhetschef, Tel: 016 544 2371

Testlab 016-544 2000
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.