dcsimg

Företag

För att Sverige ska kunna få ett hållbart energisystem måste alla göra sitt. Små och stora företag och energiintensiva industrier kan på olika sätt minska energianvändningen.

Här kan du som deltar i handelssystemet för utsläppsrätter hitta information. Här finns information om elcertifikatsystemet, både för dig som är kvotpliktig och för dig som vill veta mer om systemet. Ekodesign innebär att designen av en produkt anpassas så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Läs mer om programmet för energieffektivisering till vänster.

Till vänster hittar du också förslag på energieffektiviseringsåtgärder för både småföretag, bas- och tillverkningsindustrier samt lokal- och fastighetsägare.

NYHET 14 april 2014
Energiutblick 2014: Ledarskap för hållbarhet – mod, muskler och föregångare i nytt poddavsnitt

Vilket mod behövs för att bryta vår fossila inlåsning? Vem tar initiativ till en mer hållbar livsstil? I Energimyndighetens tredje poddavsnitt inför Energiutblick 2014 lyfter vi temat Ledarskap för hållbarhet.

PRESS 11 april 2014
Konsumentens kostnad för förnybar el lägre än på flera år

Priset som svenska elkonsumenter betalar för utbyggnaden av förnybar el är lägre än på flera år, 2,7 öre per kWh, och kostnaden för utbyggnaden av förnybar el är en av de lägsta i Europa.

Läs fler nyheter

Ekodesign - för ökad energieffektivitet
Stöd till energismarta innovationer
Strategiska innovationsområden
  Besök energiaktiv.se

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 833 26 Strömsund

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.