dcsimg

Företag

För att Sverige ska kunna få ett hållbart energisystem måste alla göra sitt. Små och stora företag och energiintensiva industrier kan på olika sätt minska energianvändningen.

Här kan du som deltar i handelssystemet för utsläppsrätter hitta information. Här finns information om elcertifikatsystemet, både för dig som är kvotpliktig och för dig som vill veta mer om systemet. Ekodesign innebär att designen av en produkt anpassas så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Läs mer om programmet för energieffektivisering till vänster.

Till vänster hittar du också förslag på energieffektiviseringsåtgärder för både småföretag, bas- och tillverkningsindustrier samt lokal- och fastighetsägare.

NYHET 29 september 2014
Energimyndigheten bjuder in till konferens om solenergi

Den 22 oktober bjuder Energimyndigheten in till konferensen Solforum i Linköping. Utvecklingen inom solceller, termisk solkraft och solbränslen är i fokus liksom samverkan mellan många olika aktörer.

NYHET 26 september 2014
Ansvaret för kontoföring av elcertifikat och ursprungsgarantier flyttas till Energimyndigheten

Från den 1 januari 2015 tar Energimyndigheten över rollen som kontoföringsmyndighet för elcertifikat och ursprungsgarantier. Tidigare har Svenska kraftnät varit kontoföringsmyndighet. Precis som tidigare kommer Energimyndigheten att fortsätta vara tillsynsmyndighet för de båda systemen.

Läs fler nyheter

Ekodesign - för ökad energieffektivitet
Stöd till energismarta innovationer
Strategiska innovationsområden
Solforum 2014
 Besök energiaktiv.se

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.