dcsimg

Företag

För att Sverige ska kunna få ett hållbart energisystem måste alla göra sitt. Små och stora företag och energiintensiva industrier kan på olika sätt minska energianvändningen.

Här kan du som deltar i handelssystemet för utsläppsrätter hitta information. Här finns information om elcertifikatsystemet, både för dig som är kvotpliktig och för dig som vill veta mer om systemet. Ekodesign innebär att designen av en produkt anpassas så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Läs mer om programmet för energieffektivisering till vänster.

Till vänster hittar du också förslag på energieffektiviseringsåtgärder för både småföretag, bas- och tillverkningsindustrier samt lokal- och fastighetsägare.

NYHET 14 augusti 2014
Kvartalsrapport publiceras på måndag

Energimyndigheten och NVE publicerar kvartalsrapport nr 2 för elcertifikatsmarknaden på måndag den 18 maj, klockan 14:00.

NYHET 21 juli 2014
Energimyndigheten svarar på remissen ”Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel”

Energimyndigheten efterfrågar en stabilare situation för styrmedel på biodrivmedelsmarkanden. Myndigheten är positiv till slopandet av taket för skattebefrielse för HVO men anser att skattesatserna för konventionell biodiesel bör ses över.

Läs fler nyheter

Ekodesign - för ökad energieffektivitet
Stöd till energismarta innovationer
Strategiska innovationsområden
  Besök energiaktiv.se

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.