dcsimg

Företag

För att Sverige ska kunna få ett hållbart energisystem måste alla göra sitt. Små och stora företag och energiintensiva industrier kan på olika sätt minska energianvändningen.

Här kan du som deltar i handelssystemet för utsläppsrätter hitta information. Här finns information om elcertifikatsystemet, både för dig som är kvotpliktig och för dig som vill veta mer om systemet. Ekodesign innebär att designen av en produkt anpassas så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Läs mer om programmet för energieffektivisering till vänster.

Till vänster hittar du också förslag på energieffektiviseringsåtgärder för både småföretag, bas- och tillverkningsindustrier samt lokal- och fastighetsägare.

NYHET 6 oktober 2015
Nya e-tjänster lanseras den 12 oktober

Den 12 oktober lanserar vi en ny portal för Energimyndighetens e-tjänster som används för att söka stöd och rapportera in uppgifter till myndigheten. Först ut att använda portalen är de företag som ska rapportera inom Energikartläggning i stora företag samt inom Hållbara bränslen.

PRESS 24 september 2015
Stora energivinster med nya krav på uppvärmningsprodukter

Från den 26 september finns det ekodesign- och energimärkningskrav på många uppvärmningsprodukter. Kombinationer av produkter får också märkning. Kraven gör även att installatörer får en ny roll.

Läs fler nyheter

Energieffektivisera i små och medelstora företag
Ekodesign - för ökad energieffektivitet
Stöd till energismarta innovationer
Energikartläggning i stora företag
 Besök energiaktiv.se

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.