dcsimg

Företag

För att Sverige ska kunna få ett hållbart energisystem måste alla göra sitt. Små och stora företag och energiintensiva industrier kan på olika sätt minska energianvändningen.

Här kan du som deltar i handelssystemet för utsläppsrätter hitta information. Här finns information om elcertifikatsystemet, både för dig som är kvotpliktig och för dig som vill veta mer om systemet. Ekodesign innebär att designen av en produkt anpassas så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Läs mer om programmet för energieffektivisering till vänster.

Till vänster hittar du också förslag på energieffektiviseringsåtgärder för både småföretag, bas- och tillverkningsindustrier samt lokal- och fastighetsägare.

NYHET 6 november 2014
Träffa Energimyndigheten på konferens för hållbart byggande

Energimyndigheten finns på plats på Building Sustainability SGBC14, en konferens för hållbart byggande som hålls på Stockholm Waterfront den 10-11 november 2014. Experter finns på plats i Energimyndighetens monter för att prata om energieffektivisering i byggnads- och fastighetssektorn, renovering av miljonprogrammen, nära-nollenergibyggnader och hållbar stadsutveckling.

PRESS 5 november 2014
Lantbrukarna använder allt mindre olja

Oljeanvändningen i jordbrukssektorn fortsätter att minska. Sedan 2002 har oljeanvändningen minskat med nästan en tredjedel, 31 procent. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Läs fler nyheter

Ekodesign - för ökad energieffektivitet
Stöd till energismarta innovationer
Strategiska innovationsområden
 Besök energiaktiv.se

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.