dcsimg

Företag

För att Sverige ska kunna få ett hållbart energisystem måste alla göra sitt. Små och stora företag och energiintensiva industrier kan på olika sätt minska energianvändningen.

Här kan du som deltar i handelssystemet för utsläppsrätter hitta information. Här finns information om elcertifikatsystemet, både för dig som är kvotpliktig och för dig som vill veta mer om systemet. Ekodesign innebär att designen av en produkt anpassas så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Läs mer om programmet för energieffektivisering till vänster.

Till vänster hittar du också förslag på energieffektiviseringsåtgärder för både småföretag, bas- och tillverkningsindustrier samt lokal- och fastighetsägare.

NYHET 18 december 2014
Elmotortest visar vikten av beställarens helhetsbild

Energimyndighetens Testlab har genomfört det första svenska testet i sitt slag av elmotorer och frekvensomriktare. Testet visar på vikten av att välja rätt elmotorer för sin verksamhet och där blir beställarkompetensen viktig. Effektivare elmotorer i EU kan tillsammans spara 135 terawattimmar vilket motsvarar mer än hela Sveriges årliga elanvändning.

NYHET 17 december 2014
Utbildningskampanj för energieffektivt byggande

Aktörer inom svensk byggindustri har tillsammans med Energikontoren Sverige startat ett samarbete för att ta fram en utbildning för energieffektivt byggande. Energimyndigheten finansierar satsningen med 4,6 miljoner kronor.

Läs fler nyheter

Ekodesign - för ökad energieffektivitet
Stöd till energismarta innovationer
Strategiska innovationsområden
 Besök energiaktiv.se

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön

Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.