dcsimg

Ny luft-luftvärmepump testad

En ny modell av luft-luftvärmepump har testats på SP Sveriges Provnings- och forskningsinstitut på uppdrag av Energimyndighetens Testlab. Testet kompletterar ett stort test av tio pumpar som genomfördes förra året. Då testades modeller från Foma, Fujitsu, Hitachi, Mitsubishi, Sanyo, Toshiba, Chofu Sereno och IVT.

- Vi har en stor efterfrågan på tester av luft-luftvärmepumpar. Den modell vi testat är från huvudagenten Panasonic Nordic AB, säger Anders Odell på Testlab.

Energimyndigheten övertog Testlab från Konsumentverket den 1 januari i år. Labbet gör tester och provningar av energikrävande utrustning.

Luft-luftvärmepumpar tar värmen ur utomhusluften och värmer upp inomhusluften. Pumpen passar bra som komplement till annan uppvärmning, särskilt i hus med öppen planlösning. I förra årets test angav återförsäljarna priser på mellan 14 000 och 22 000 kronor inklusive installation. Den nya testade modellen uppges kosta 21 000 kronor.

- Försäljningen av luft-luftvärmepumpar har ökat kraftigt på senare tid. Det finns flera skäl till det. Pumpen är i sig en billig lösning för att minska uppvärmningskostnaden. Dessutom har priserna sjunkit på senare tid, samtidigt som pumparna blivit mer effektiva, berättar Anders Odell.

Den uträknade energibesparingen bygger på en jämförelse med kostnaden för direktverkande el. Den beräknas utifrån årsmedeltemperaturen och årsvärmefaktorerna i Malmö, Borås och Luleå. Testet baseras på optimala förhållanden i en bostad där värmen når alla rum. I verkligheten kan besparingen bli lägre. Besparingen varierar dessutom beroende på bostadsort och vilken typ av hus man bor i. Den nya modellen från Panasonic är bland de bättre när det gäller energibesparing jämfört med de modeller som testades förra året.

Fläktarna i luft-luftvärmepumpar bullrar ganska kraftigt. Bullret mäts enligt internationell standard i ljudeffektnivå i decibel (dB). Ljudtryck, som ofta anges av tillverkaren, ger en lägre siffra och är därför missvisande. Jämfört med de modeller som testades förra året är den nya modellen från Panasonic i nivå med de flesta andra, 63 dB (A) i utomhusdelen och 56 i inomhusdelen. Den tystaste modellen i förra testet uppmätte bara 49 dB (A) i inomhusdelen, men 61 dB (A) i utomhusdelen.

- Det är viktigt att tänka på bullernivån inför köpet. Pumpen kan störa både dig och grannarna, säger Anders Odell.

Mer information om testet hittar du här.

Ytterligare information:
Anders Odell, tel. 070-266 5596, e-post anders...@stem.se

Lennart Bodén 016-544 2036
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.