Tillbaka

Jämförelsesida

Enkel tabell
Modell Bosch Compress EHP 11 LWM CTC EcoHeat 310 EviHeat GeoSun 1 10 IVT Premium Line EQ C10 Nibe F1245-10 Thermia Diplomat Optimum G3, 10 Thorén Thor 10 Viessmann Vitocal 343-G Nibe F1255-16 Daikin EGSQH10S18AA9W
Testad
November 2012 November 2012 November 2012 November 2012 November 2012 November 2012 November 2012 November 2012 April 2014 Januari 2014
Pris

Priset är ett ungefärligt pris med moms. Till detta tillkommer kostnad för borrning,installation och intrimning av systemet. Priserna varierar, ta in offerter från olika installatörer.

77 000 kr 72 500 kr 78 000 kr 87 000 kr 75 000 kr 79 000 kr 80 000 kr 81 000 kr 86 500 kr 71 900 kr
Reglering av kompressor

Det finns två olika sätt att reglera värmepumpen. Med på/av-reglering går kompressorn på full effekt eller så är den avstängd. Varvtalsreglering innebär att effekten anpassas successivt beroende på hur behovet av värme och varmvatten varierar.

På/Av-reglering På/Av-reglering På/Av-reglering På/Av-reglring På/Av-reglering På/Av-reglering På/Av-reglering På/Av-reglering Varvtalsreglering Varvtalsreglering
Energibehov 24 200 kWh/år

Energibesparingen och årsvärmefaktorn i ett hus med energibehovet 24 200 kilowattimmar per år. dels för hus med golvvärme och dels för hus med radiatorer. Besparingen omfattar uppvärmning och varmvatten till kranar och duschar, var av värmning av varmvatten motsvarar 4 200 kilowattimmar per år.

Energibesparing
Hur mycket energi bergvärmepumpen sparar visas både i antal kilowattimmar och i procent. Besparingen omfattar uppvärmning och varmvatten till kranar och duschar.

Årsvärmefaktor (SCOP)
Årsvärmefaktorn visar bergvärmepumpens effektivitet under ett helt år, ju högre siffra desto effektivare är bergvärmepumpen. I årsvärmefaktorn ingår både uppvärmning och varmvatten och även den el som värmepumpen använder då kompressorn inte är i drift.

Golvvärme|Radiatorer Golvvärme|Radiatorer Golvvärme|Radiatorer Golvvärme|Radiatorer Golvvärme|Radiatorer Golvvärme|Radiatorer Golvvärme|Radiatorer Golvvärme|Radiatorer Golvvärme|Radiatorer Golvvärme|Radiatorer
Energibesparing (kWh/år)
16 600 kWh/år|15 400 kWh/år 17 400 kWh/år|16 500 kWh/år 17 800 kWh/år|17 000 kWh/år 18 100 kWh/år|16 900 kWh/år 18 600 kWh/år|17 700 kWh/år 18 500 kWh/år|16 800 kWh/år 17 200 kWh/år|16 100 kWh/år 18 600 kWh/år|17 100 kWh/år 19 000 kWh/år|17 900 kWh/år 18 900 kWh/år|17 600 kWh/år
Energibesparing (%)
69 %|64 % 72 %|68 % 74 %|70 % 75 %|70 % 77 %|73 % 76 %|69 % 71 %|67 % 77 %|71 % 79 %|74 % 78 %|73 %
Årsvärmefaktor (SCOP)
3,2|2,8 3,6|3,1 3,8|3,4 4,0|3,3 4,3|3,7 4,3|3,3 3,5|3,0 4,3|3,4 4,7|3,8 4,6|3,7
Energibehov 34 300 kWh/år

Energibesparingen och årsvärmefaktorn i ett hus med energibehovet 34 300 kilowattimmar per år, för hus med golvvärme och för hus med radiatorer. Besparingen omfattar uppvärmning och varmvatten till kranar och duschar, var av värmning av varmvatten motsvarar 4 200 kilowattimmar per år.

Energibesparing
Hur mycket energi bergvärmepumpen sparar visas både i antal kilowattimmar och i procent. Besparingen omfattar uppvärmning och varmvatten till kranar och duschar.

Årsvärmefaktor (SCOP)
Årsvärmefaktorn visar bergvärmepumpens effektivitet under ett helt år, ju högre siffra desto effektivare är bergvärmepumpen. I årsvärmefaktorn ingår både uppvärmning och varmvatten och även den el som värmepumpen använder då kompressorn inte är i drift.

Energibesparing (kWh/år)
24 600 kWh/år|22 900 kWh/år  kWh/år 25 500 kWh/år|24 100 kWh/år  kWh/år 25 600 kWh/år|24 400 kWh/år  kWh/år 26 400 kWh/år|24 800 kWh/år  kWh/år 26 900 kWh/år|25 400 kWh/år  kWh/år 27 000 kWh/år|24 800 kWh/år  kWh/år 25 000 kWh/år|23 600 kWh/år  kWh/år 27 100 kWh/år|25 000 kWh/år  kWh/år 27 400 kWh/år|25 900 kWh/år  kWh/år 27 000 kWh/år|24 900 kWh/år  kWh/år
Energibesparing (%) 72 %|67 % 74 %|70 % 75 %|71 % 77 %|72 % 78 %|74 % 79 %|72 % 73 %|69 % 79 %|73 % 80 %|76 % 79 %|73 %
Årsvärmefaktor (SCOP) 3,5|3,0 3,9|3,4 4,0|3,5 4,4|3,6 4,6|3,8 4,7|3,6 3,7|3,2 4,8|3,7 5,0|4,1 4,7|3,7
Värmeeffekt vid olika temperaturer till golvvärmen

Värmepumpens maximala effekt vid tre olika temperaturer på vattnet som går till golvvärmen, 25-, 35 och 45-grader Celsius. Vid lägre temperatur ökar effekten.

Effekten har mätts upp när det är noll grader i kollektorslangen, som finns i borrhålet.

För varvtalsstyrda bergvärmepumpar finns det inga värden i tabellen.

Se tabellguiden Se tabellguiden
25°C till golvvärmen 10.5  kW 10,4  kW 9,5  kW 10,4  kW 10,4  kW 10,7  kW 9,2  kW 10,8  kW -  kW -  kW
35°C till golvvärmen 9,9  kW 10.1  kW 9,0  kW 10,0  kW 9,7  kW 10,3  kW 9,5  kW 10,4  kW -  kW -  kW
45°C till golvvärmen 9,3  kW 9,7  kW 8,3  kW 9,6  kW 8,8  kW 9,8  kW 9,6  kW 10,1  kW -  kW -  kW
Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer till golvvärmen

Är ett mått på värmepumpens effektivitet, och anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den elenergi den förbrukar i drift. Ska inte förväxlas med årsvärmefaktorn.

Värmefaktorn, COP, vid tre olika temperaturer på vattnet som går till golvvärmen, 25-, 35 och 45-grader Celsius. Vid lägre temperatur på vattnet ökar värmefaktorn.

Har mätts upp när temperaturen i kollektorslangen är noll grader.

För varvtalsstyrda bergvärmepumpar finns det inga värden i tabellen.

Se tabellguiden Se tabellguiden
25°C till golvvärmen 5,1 5,5 5,2 6,0 6,1 6,4 5,0 6,6 - -
35°C till golvvärmen 4,0 4,4 4,3 4,6 4,8 4,8 4,2 4,9 - -
45°C till golvvärmen 3,1 3,5 3,5 3,5 3,9 3,6 3,6 3,7 - -
Värmeeffekt vid olika temperaturer till radiatorerna

Värmepumpens maximala effekt vid tre olika temperaturer på vattnet som går till radiatorerna, 35-, 45- och 55-grader Celsius. Vid lägre temperatur ökar effekten.

Effekten har mätts upp när det är noll grader i kollektorslangen, som finns i borrhålet.

För varvtalsstyrda bergvärmepumpar finns det inga värden i tabellen.

Se tabellguiden Se tabellguiden
35°C till radiatorerna 9.9  kW 10,0  kW 9,2  kW 10,1  kW 9,9  kW 10,3  kW 9,4  kW 10,3  kW -  kW -  kW
45°C till radiatorerna 9.2  kW 9,7  kW 8,6  kW 9,9  kW 9,0  kW 9,9  kW 9,5  kW 10,0  kW -  kW -  kW
55°C till radiatorerna 8,7  kW 9,3  kW 7,7  kW 9,5  kW 7,9  kW 9,5  kW 9,7  kW 9,7  kW -  kW -  kW
Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer till radiatorerna

Är ett mått på värmepumpens effektivitet, och anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den el den förbrukar i drift. Ska inte förväxlas med årsvärmefaktorn som visar effektiviteten under ett helt år.

Värmefaktorn, COP, vid tre olika temperaturer på vattnet som går till radiatorerna, 35-, 45 och 55-grader Celsius. Vid lägre temperatur ökar värmefaktorn.

Har mätts upp när temperaturen i kollektorslangen är noll grader.

För varvtalsstyrda bergvärmepumpar finns det inga värden i tabellen.

Se tabellguiden Se tabellguiden
35°C till radiatorerna 4,3 4,7 4,6 4,8 5,2 4,9 4,2 5,0 - -
45°C till radiatorerna 3,3 3,8 3,8 3,7 4,1 3,8 3,6 3,8 - -
55°C till radiatorerna 2,7 3,0 3,1 3,0 3,3 2,9 3,0 2,9 - -
Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer i kollektorslangen

Av tabellen framgår värmepumpens effektivitet vid noll grader och minus fem grader i kollektorslangen. I båda fallen är temperaturen till radiatorerna 55-grader.

Då temperaturen i kollektorslangen sjunker från noll grader till minus fem grader sjunker värmefaktorn, COP, med cirka 10 procent.

Kollektorslangen finns i borrhållet och är fylld med vatten och frostskyddsvätska.

För varvtalsstyrda bergvärmepumpar finns inga värden i tabellen.

±0 °C i kollektorslangen 2,7 3,0 3,1 3,0 3,3 2,9 3,0 2,9 Se tabellguiden Se tabellguiden
-5 °C i kollektorslangen 2,3 2,7 2,7 2,7 3,0 2,5 2,7 2,6 Se tabellguiden Se tabellguiden
Varmvattenberedning
Vatten 40°C
Visar hur mycket 40-gradigt varmvatten bergvärmepumpen kan producera.I testet är det inkommande kallvattnet tio grader. Eltillsatsen är av och bergvärmepumpen producerar ingen värme till huset.
 
Testet ska motsvara förhållandena under sommarhalvåret när bergvärmepumpen bara behöver producera varmt vatten till kranar och duschar.

Temperaturen på vattnet
Den uppmätta temperaturen på varmvattnet.
Förluster
Förlusterna är den energi som krävs för att hålla varmvattenberedaren fulladdad när inget varmvatten förbrukas. Testet visar att det finns bergvärmepumpar som har tre gånger högre förluster än andra modeller. Som mest skiljer det 760 kilowattimmar per år mellan de testade bergvärmepumparna. Dessa värmeförluster kallas ibland för tomgångsförbrukning.
Värmefaktor,COP, för varmvatten
Visar hur effektivt bergvärmepumpen kan producera varmt vatten till kranar och duschar, när huset inte behöver värmas. Värmefaktorn för de testade bergvärmepumparna ligger på 2,5 upp till 2,7. Att värmefaktorn är relativt låg beror på att i den nya testmetoden räknar man med förlusterna i värmefaktorn för varmvattenberedning.    
Vatten 40°C
227  liter 205  liter 188  liter 190  liter 258  liter 240  liter 230  liter 240  liter 249  liter 199  liter
Temperatur på vattnet
51ºC 48ºC 47ºC 46ºC 53ºC 53ºC 51ºC 51ºC 52ºC 52ºC
Förluster varmvatten
920  kWh/år 1 050  kWh/år 430  kWh/år 420  kWh/år 395  kWh/år 290  kWh/år 700  kWh/år 377  kWh/år 307  kWh/år 368  kWh/år
Värmefaktor, COP
1,4 1,7 2,1 2,2 2,4 2,3 1,6 2,5 2,4 2,3
Varmvattenberedare

Typ av varmvattenberderae och volym. Tillverkarens egen uppgift.

Typ
Dubbelmantlad förrådsberedare Tank med värmeväxlarslinga Dubbelmantlad förrådsberedare Dubbelmantlad Förrådsberedare med värmeväxlarslinga Förrådsberedare med värmeväxlarslinga Dubbelmantlad förrådsberedare Förrådsberedare med plattvärmeväxlare och inbyggd solvärmeslinga Förrådsberedare med värmeväxlarslinga Förrådsberedare med värmeväxlarslinga
Volym
185  liter 223  liter 200  liter 185  liter 180  liter 180  liter 185  liter 220  liter 180  liter 180  liter
Ljudeffektnivå dB(A)

Värmepumpens ljudeffektnivå i decibel, dB(A), Beskriver det ljud som värmepumpen avger. Uppmätt enligt europeisk standard. För varvtalsstyrda bergvärmepumpar varierar ljudeffektnivån beroende på vilket varvtal värmepumpen går på och därför är spannet jämförelsevis stort. Mesta tiden kommer den att gå på låga varvtal och då är ljudet lågt.

Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubbling av ljudet. Ska värmepumpen placeras nära utrymmen som används mycket, till exempel sovrum och vardagsrum, kan ljudeffektnivån vara viktig. Vibrationsljud från pumpen till radiatorsystemet samt från fundamentet eller golvet kan lätt fortplanta sig i huset om inte installationen görs på rätt sätt

46-49 dB(A) 48-49 dB(A) 49 dB(A) 52-53 dB(A) 46-50 dB(A) 48-50 dB(A) 50-52 dB(A) 41-42 dB(A) 42-50 dB(A) 46-49 dB(A)
Användarvänlighet

I testet har även ingått att bedöma bergvärmepumpens display, knappanel och bruksanvisning. De flesta har bra displayer med tydliga symboler. Några av de testade modellerna har pekskärm.

Display där det är delvis svårt att hitta informationen Display med pekskärm som det är lätt att navigera i Display med tydliga symboler Display med menyer som är enkla att navigera i Display med tydliga symboler Displayen har svartvit meny med övergripamde information. Enkelt för användaren att till exempel ställa in önskad temperatur. Display med pekskärm som är enkel att använda. Vit text på grå botten. Enkelt att ställa in önskad temperatur. Enkel att styra och lätt att hitta i menyer Ej bedömd
Bredd x Djup x Höjd

Bergvärmepumpens yttermått i centimeter. Bergvärmepumpen Thorén Thor 10 har en separat varmvattenberedare.

60 x 65 x 180 cm 60 x 64 x 185 cm 60 x 67 x 184 cm 60 x 66 x 180 cm 60 x 62 x 180 cm 60 x 69 x 185 cm Värmepump: 59 x 62 x 127 cm Varmvattenberedare: 60 x 60 x 155 cm 60 x 68 x 208 cm 60 x 62 x 180 cm 60 x 73 x 173 cm
Eltillsats

Effekten på elpatronen

6 kW 0,3 - 9 kW 1-7 kW 9 kW 1-7 kW 3/ 6/ 9 kW 6 kW 2,9,/ 5,9/ 8,8 kW 7 kW i 7 steg eller 9 kW i 4 steg 3 eller 6 kW, 9 kW utan kompressorn
Köldmedium

Köldmediet behövs för att värmepumpen ska kunna producera och transportera värmen. R410A påverkar inte ozonskiktet, men ökar växthuseffekten om den läcker ut. Tillverkarens egen uppgift.

R407C R407C R407C R410 A R407C R410A R407C R410A R407C R410A
Webbadress

Tillverkarens/generalagentens egen webbplats där du hittar ytterligare information.

www.bosch.se www.ctcvarme.se www.eviheat.se www.ivt.se www.nibe.se www.thermia.se www.trnab.se www.viessmann.se www.nibe.se www.daikin.se
Ta bort från jämförelse Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort Ta bort

Tabellguide

Modell

Tillverkarens egen modellbeteckning på den testade bergvärmepumpen.

Testad

Pris (med moms)

Priset är ett ungefärligt pris med moms. Till detta tillkommer kostnad för borrning,installation och intrimning av systemet. Priserna varierar, ta in offerter från olika installatörer.

Reglering av kompressor

Det finns två olika sätt att reglera värmepumpen. Med på/av-reglering går kompressorn på full effekt eller så är den avstängd. Varvtalsreglering innebär att effekten anpassas successivt beroende på hur behovet av värme och varmvatten varierar.

Energibehov 24 200 kWh/år

Energibesparingen och årsvärmefaktorn i ett hus med energibehovet 24 200 kilowattimmar per år. dels för hus med golvvärme och dels för hus med radiatorer. Besparingen omfattar uppvärmning och varmvatten till kranar och duschar, var av värmning av varmvatten motsvarar 4 200 kilowattimmar per år.

Energibesparing
Hur mycket energi bergvärmepumpen sparar visas både i antal kilowattimmar och i procent. Besparingen omfattar uppvärmning och varmvatten till kranar och duschar.

Årsvärmefaktor (SCOP)
Årsvärmefaktorn visar bergvärmepumpens effektivitet under ett helt år, ju högre siffra desto effektivare är bergvärmepumpen. I årsvärmefaktorn ingår både uppvärmning och varmvatten och även den el som värmepumpen använder då kompressorn inte är i drift.

Energibesparing (kWh/år)

Energibesparing (%)

Årsvärmefaktor (SCOP)

Energibehov 34 300 kWh/år

Energibesparingen och årsvärmefaktorn i ett hus med energibehovet 34 300 kilowattimmar per år, för hus med golvvärme och för hus med radiatorer. Besparingen omfattar uppvärmning och varmvatten till kranar och duschar, var av värmning av varmvatten motsvarar 4 200 kilowattimmar per år.

Energibesparing
Hur mycket energi bergvärmepumpen sparar visas både i antal kilowattimmar och i procent. Besparingen omfattar uppvärmning och varmvatten till kranar och duschar.

Årsvärmefaktor (SCOP)
Årsvärmefaktorn visar bergvärmepumpens effektivitet under ett helt år, ju högre siffra desto effektivare är bergvärmepumpen. I årsvärmefaktorn ingår både uppvärmning och varmvatten och även den el som värmepumpen använder då kompressorn inte är i drift.

Energibesparing (kWh/år)

Värmeeffekt vid olika temperaturer till golvvärmen

Värmepumpens maximala effekt vid tre olika temperaturer på vattnet som går till golvvärmen, 25-, 35 och 45-grader Celsius. Vid lägre temperatur ökar effekten.

Effekten har mätts upp när det är noll grader i kollektorslangen, som finns i borrhålet.

För varvtalsstyrda bergvärmepumpar finns det inga värden i tabellen.

Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer till golvvärmen

Är ett mått på värmepumpens effektivitet, och anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den elenergi den förbrukar i drift. Ska inte förväxlas med årsvärmefaktorn.

Värmefaktorn, COP, vid tre olika temperaturer på vattnet som går till golvvärmen, 25-, 35 och 45-grader Celsius. Vid lägre temperatur på vattnet ökar värmefaktorn.

Har mätts upp när temperaturen i kollektorslangen är noll grader.

För varvtalsstyrda bergvärmepumpar finns det inga värden i tabellen.

Värmeeffekt vid olika temperaturer till radiatorerna

Värmepumpens maximala effekt vid tre olika temperaturer på vattnet som går till radiatorerna, 35-, 45- och 55-grader Celsius. Vid lägre temperatur ökar effekten.

Effekten har mätts upp när det är noll grader i kollektorslangen, som finns i borrhålet.

För varvtalsstyrda bergvärmepumpar finns det inga värden i tabellen.

Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer till radiatorerna

Är ett mått på värmepumpens effektivitet, och anger hur mycket energi värmepumpen ger i förhållande till den el den förbrukar i drift. Ska inte förväxlas med årsvärmefaktorn som visar effektiviteten under ett helt år.

Värmefaktorn, COP, vid tre olika temperaturer på vattnet som går till radiatorerna, 35-, 45 och 55-grader Celsius. Vid lägre temperatur ökar värmefaktorn.

Har mätts upp när temperaturen i kollektorslangen är noll grader.

För varvtalsstyrda bergvärmepumpar finns det inga värden i tabellen.

Värmefaktor, COP, vid olika temperaturer i kollektorslangen

Av tabellen framgår värmepumpens effektivitet vid noll grader och minus fem grader i kollektorslangen. I båda fallen är temperaturen till radiatorerna 55-grader.

Då temperaturen i kollektorslangen sjunker från noll grader till minus fem grader sjunker värmefaktorn, COP, med cirka 10 procent.

Kollektorslangen finns i borrhållet och är fylld med vatten och frostskyddsvätska.

För varvtalsstyrda bergvärmepumpar finns inga värden i tabellen.

Varmvattenberedning

Vatten 40°C
Visar hur mycket 40-gradigt varmvatten bergvärmepumpen kan producera.I testet är det inkommande kallvattnet tio grader. Eltillsatsen är av och bergvärmepumpen producerar ingen värme till huset.
 
Testet ska motsvara förhållandena under sommarhalvåret när bergvärmepumpen bara behöver producera varmt vatten till kranar och duschar.

Temperaturen på vattnet
Den uppmätta temperaturen på varmvattnet.
Förluster
Förlusterna är den energi som krävs för att hålla varmvattenberedaren fulladdad när inget varmvatten förbrukas. Testet visar att det finns bergvärmepumpar som har tre gånger högre förluster än andra modeller. Som mest skiljer det 760 kilowattimmar per år mellan de testade bergvärmepumparna. Dessa värmeförluster kallas ibland för tomgångsförbrukning.
Värmefaktor,COP, för varmvatten
Visar hur effektivt bergvärmepumpen kan producera varmt vatten till kranar och duschar, när huset inte behöver värmas. Värmefaktorn för de testade bergvärmepumparna ligger på 2,5 upp till 2,7. Att värmefaktorn är relativt låg beror på att i den nya testmetoden räknar man med förlusterna i värmefaktorn för varmvattenberedning.    

Vatten 40°C

Temperatur på vattnet

Förluster

Värmefaktor, COP

Varmvattenberedare

Typ av varmvattenberderae och volym. Tillverkarens egen uppgift.

Typ

Volym

Ljudeffektnivå dB(A)

Värmepumpens ljudeffektnivå i decibel, dB(A), Beskriver det ljud som värmepumpen avger. Uppmätt enligt europeisk standard. För varvtalsstyrda bergvärmepumpar varierar ljudeffektnivån beroende på vilket varvtal värmepumpen går på och därför är spannet jämförelsevis stort. Mesta tiden kommer den att gå på låga varvtal och då är ljudet lågt.

Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubbling av ljudet. Ska värmepumpen placeras nära utrymmen som används mycket, till exempel sovrum och vardagsrum, kan ljudeffektnivån vara viktig. Vibrationsljud från pumpen till radiatorsystemet samt från fundamentet eller golvet kan lätt fortplanta sig i huset om inte installationen görs på rätt sätt

*

Användarvänlighet

I testet har även ingått att bedöma bergvärmepumpens display, knappanel och bruksanvisning. De flesta har bra displayer med tydliga symboler. Några av de testade modellerna har pekskärm.

Bredd x Djup x Höjd

Bergvärmepumpens yttermått i centimeter. Bergvärmepumpen Thorén Thor 10 har en separat varmvattenberedare.

Eltillsats

Effekten på elpatronen

Köldmedium

Köldmediet behövs för att värmepumpen ska kunna producera och transportera värmen. R410A påverkar inte ozonskiktet, men ökar växthuseffekten om den läcker ut. Tillverkarens egen uppgift.

Webbadress

Tillverkarens/generalagentens egen webbplats där du hittar ytterligare information.