Här finns testresultat för tio bergvärmepumpar. De sparar mellan 80 och 64 procent jämfört med elvärme och årsvärmefaktorn är som högst 5,0 och som lägst 2,8. Det finns bergvärmepumpar som har tre gånger högre förluster än andra när de värmer vatten till kranar och duschar.

Allra störst besparing ger bergvärmepumparna i ett hus med högt energibehov (34 300 kilowattimmar) och golvvärme. Sex av bergvärmepumparna har då mellan 4,4 och 5,0 i årsvärmefaktor, SCOP, vilket betyder att du som husägare får mer än 4 och upp till 5 kilowattimmar för varje kilowattimme el som värmepumpen förbrukar i drift. Årsvärmefaktorn är ett mått på värmepumpens verkningsgrad under ett helt år.

Energibesparing och årsvärmefaktor

Testet har utförts i labbmiljö enligt en europeisk standard för kallt klimat, med en årsmedeltemperatur på plus sex grader, vilket motsvarar klimatet i Helsingfors. Energibesparingen och årsvärmefaktorn är teoretiskt beräknade siffror för två hus med olika energibehov, 24 200 kilowattimmar och 34 300 kilowattimmar per år, var av 4 200 kilowattimmar schablonmässigt uppskattas gå till värmning av varmvatten i de båda husen. Testet har utförts både för hus med golvvärme och för hus med element (radiatorer).

Jämför även besparingen i kilowattimmar

Jämför inte bara bergvärmepumparnas årsvärmefaktor, utan även energibesparingen i kilowattimmar. Energibesparingen är beräknad jämfört med om du skulle värma huset och varmvattnet med el. Hushållsel ingår inte i denna siffra.

Jämför bara siffrorna för det energibehov och det distributionssystem, golvvärme eller radiatorer, som bäst motsvarar ditt hus.

Hus med lågt energibehov och golvvärme

För ett hus med energibehovet 24 200 kilowattimmar per år och golvvärme sparar bergvärmepumpen Nibe F1255-16, 19 000 kilowattimmar per år, 79 procent och en årsvärmefaktor på 4,7. Daikin EGSQH10S18AA9W sparar 18 900 kilowattimmar per år, 78 procent och årsvärmefaktorn är 4,6. Tre av bergvärmepumparna, Viessmann Vitocal 343-G, Nibe F1245-10 och Thermia Diplomat Optimum G3 10 sparar i samma hus 18 600- 18 500 kilowattimmar per år, 77-76 procent, och årsvärmefaktorn är 4,3. Årsvärmefaktorn 4,7 och  4,3 betyder att värmepumparna ger mellan 4,7 och 4,3 gånger mer värme än den el de förbrukar för sin drift.

IVT Premium Line EQ C10 sparar 18 100 kilowattimmar per år, 75 procent, och har en årsvärmefaktor på 4,0. Bergvärmepumpen EviHeat GeoSun 1 10 sparar 17 800 kilowattimmar, 74 procent, och CTC EcoHeat 310 sparar 17 400 kilowattimmar, 72 procent. Årsvärmefaktorn för dessa bergvärmepumpar är 3,8 respektive 3,6. Thorén Thor 10 sparar 17 200 kilowattimmar per år, 71 procent, och årsvärmefaktorn är 3,5. Bosch Compress EHP 11 LWM sparar 16 600 kilowattimmar per år, 69 procent, och den har en årsvärmefaktor på 3,2.

Hus med lågt energibehov och radiatorer

Har du ett hus med energibehovet 24 200 kilowattimmar där värmen sprids via radiatorer minskar energibesparingen och årsvärmefaktorn för alla bergvärmepumpar. Mest energi sparar då de båda bergvärmepumparna från Nibe, modell F1255-16 sparar 17 900 kilowattimmar per år och modell F1245-10 sparar 200 kilowattimmar mindre. Det motsvarar 74 respektive 73 procent och årsvärmefaktorn är 3,8 respektive 3,7. Daikin EGSQH10S18AA9W sparar 17 600 kilowattimmar per år, 73 procent och årsvärmefaktorn är 3,7. Viessmann Vitocal 343-G och Eviheat sparar 17 100- 17 000 kilowattimmar, 71-70 procent och har en årsvärmefaktor på 3,4. Tätt följd av, IVT Premium Line EQ C10 och Thermia Diplomat Optimum G3 10, som sparar 16 900- 16 800 kilowattimmar, 70-69 procent och båda har en årsvärmefaktor på 3,3. Övriga testade bergvärmepumpar sparar från 16 500 ner till 15 400 kilowattimmar per år och har en årsvärmefaktor från 3,1 till 2,8.

Energibesparingen är beräknad jämfört med om du skulle värma huset och varmvattnet med el.

Varför är årsvärmefaktorn lägre i hus med lågt energibehov?

Generellt i detta test är årsvärmefaktorn något lägre för värmepumparna i hus med lågt energibehov jämfört med i hus med högre energibehov. Det beror på att effekten på värmepumparna är den samma för båda husen och att värmepumparna är onödigt stora (överdimensionerade) för ett hus med lågt energibehov, dessutom blir investeringskostnaden onödigt hög. Det är viktigt att ta hjälp av installatören för att anpassa effekten på värmepumpen efter husets effektbehov så att systemet blir så effektivt som möjligt och så att du sparar så mycket som möjligt. Värmepumpen ska varken ha för hög eller för låg effekt i förhållande till behovet. De testade bergvärmepumparna har en effektstorlek på 9 till 10 kilowatt.

Hus med högt energibehov och golvvärme

För hus med högre energibehov, 34 300 kilowattimmar och golvvärme, visar testet att bergvärmepumpen Nibe F1255-16  sparar 27 400 kilowattimmar, 80 procent och har en årsvärmefaktor på 5,0. Tätt följd av Viessmann Vitocal 343-G , Thermia Diplomat Optimum G3 10  och Daikin EGSQH10S18AA9W som sparar 27 100- 27 000 kilowattimmar per år och har en årsvärmefaktor på 4,8-4,7. Nibe F1245-10 och IVT Premium Line EQ C10 sparar 26 900 respektive 26 400 kilowattimmar per år, 78-77 procent och har en årsvärmefaktor på 4,6 respektive 4,4. Det betyder att sex av de tio testade bergvärmepumparna har en årsvärmefaktor på 4,4 upp till 5,0.

EviHeat GeoSun 1 10 sparar 25 600 kilowattimmar per år, 75 procent, och har en årsvärmefaktor på 4,0. En årsvärmefaktor på 3,9 har i detta test CTC EcoHeat 310, följt av Thorén Thor 10 med en årsvärmefaktor på 3,7 och Bosch Compress EHP 11 LWM som har 3,5. De sparar från 25 500 ner till 24 600 kilowattimmar per år, en besparing på 74 till 72 procent.

Hus med högt energibehov och radiatorer

Har du ett hus med ett energibehov på 34 300 kilowattimmar och radiatorer sparar Nibe F1255-16, 25 900 kilowattimmar, vilket motsvarar 76 procent och en årsvärmefaktor på 4,1. Tätt följd av Nibe F1245-10 som sparar 25 400 kilowattimmar per år, vilket motsvarar 74 procent och en årsvärmefaktor på 3,8. Fyra av de testade bergvärmepumparna, Viessmann Vitocal 343-G , Daikin EGSQH10S18AA9W, IVT Premium Line EQ C10 och Thermia Diplomat Optimum G3 10 sparar mellan 25 000 och 24 800 kilowattimmar per år, vilket motsvarar 72- 73 procent. De har en årsvärmefaktor på 3,8 -3,7. Övriga testade bergvärmepumpar sparar från 24 400 till 22 900 kilowattimmar per år, vilket motsvarar en besparing på 71-67 procent. Årsvärmefaktorn för dessa bergvärmepumpar är från 3,5 till 3,0.

Energibesparingen är beräknad jämfört med om du skulle värma huset och varmvattnet med el. Årsvärmefaktorn gäller för kallt klimat, vilket motsvarar årsmedeltemperaturen i Helsingfors.

Stora skillnader i förluster för att få varmvatten

Det finns bergvärmepumpar som har upp till tre gånger högre förluster än andra testade modeller när det gäller att producera varmt vatten till kranar och duschar. Som mest skiljer det 760 kilowattimmar per år i förluster mellan de testade bergvärmepumparna. Detta kallas ibland för tomgångsförluster och är den elenergi som används för att hålla tappvarmvattnet varmt när ingen spolar i kranar och duschar.

Värme till spillo för att få varmt vatten

Högst förluster har CTC EcoHeat 310 där 1 050 kilowattimmar per år går till spillo för att hålla temperaturen på varmvattnet. Även Bosch Compress EHP 11 LWM och Thorén Thor 10 har höga förluster med 920 respektive 700 kilowattimmar per år. Kommande krav på ekodesign och energimärkning kommer att innebära att värmepumparna måste deklarera förlusterna vid värmning av varmt vatten till kranar och duschar och minska förlusterna.

Det går producera varmt vatten med låga förluster

Lägst förluster i detta test har Thermia Diplomat Optimum G3 10, med 290 kilowattimmar, tätt följd av Nibe F1255-16 med 307 kilowattimmar. I testet ingår flera små tappcykler under ett dygn, för att den europeiska standarden för provning ska återspegla verklig användning.

Värmefaktor för varmvattenberedarens effektivitet

I testet ingår även värmefaktorn som visar hur effektivt värmepumpen producerar varmvatten till kranar och duschar när huset inte behöver värmas. Här varierar värmefaktorn från som högst 2,5 ner till 1,4 för de testade modellerna. Värmefaktorn påverkas till stor del av hur stora förlusterna är.

Temperaturen och volymen avgör hur mycket vatten du får

Temperaturen på varmvattnet har mätts upp och ju varmare vatten värmepumpen producerar och ju större volym som varmvattenberedaren har, desto mer 40-gradigt vatten kan du få ut. Detta har mätts upp med tillverkarens fabriksinställningar och utan något tillskott av el.

Mest varmvatten producerar de båda bergvärmepumparna från Nibe där modell F1245-10 ger 258 liter och modell F1255-16 ger 249 liter. Thermia Diplomat Optimum G3 10 och Viessmann Vitocal 343-G ger båda 240 liter. Tätt följd av Thorén Thor 10 som har en separat varmvattenberedare , som inte är inbyggd,  den ger 230 liter och Bosch Compress EHP 11 LWM producerar 227 liter vatten. Thermia Diplomat Optimum G3 10 har en högre temperatur på varmvattnet när bergvärmepumpen samtidigt värmer huset, vilket gör att det då går att få ut ännu mer 40- gradigt vatten. CTC EcoHeat 310 ger 205 liter vatten följt av Daikin EGSQH10S18AA9W som ger 199 liter och IVT Premium Line EQ C10  som ger 190 liter. Minst varmvatten producerar i detta test Eviheat GeoSun 1 10 med 188 liter

Effekt och värmefaktor under bestämda förutsättningar

Av tabellen framgår också bergvärmepumparnas effekt i kilowatt och värmefaktorn vid olika temperaturer på vattnet som går till golvvärmen eller till radiatorerna.  Dessa siffror visar bara effekten och värmefaktorn under ett bestämt förhållande, det vill säga när det är noll grader i berggrunden och till exempel 35 grader på vattnet som går till golvvärmen eller till radiatorerna. Dessa siffror lyfter tillverkarna ibland fram i sin marknadsföring, men de ska inte förväxlas med årsvärmefaktorn som visar effektiviteten under ett helt år och som ofta förkortas SCOP efter den engelska beteckningen. För Nibe F1255-16 och Daikin EGSQH10S18AA9W som har varvtalsreglering anges inga värden eftersom dessa siffror inte går att direkt jämföra med siffrorna för bergvärmepumpar utan varvtalsreglering.

Reglering av kompressor

Det finns två olika sätt att reglera värmepumpen. Med på/av-reglering går kompressorn på full effekt eller så är den avstängd. Varvtalsreglering innebär att effekten anpassas steglöst beroende på hur behovet av värme och varmvatten varierar. Värmepumpen anpassar sig automatiskt, så när det behövs mer värme och varmvatten ökar effekten och när det behövs mindre går den ner i varv. Två av de testade bergvärmepumparna, Nibe F1255-16 och Daikin EGSQH10S18AA9W har varvtalsreglering.

Temperaturen i borrhålet påverkar effektiviteten

I borrhålet som även kallas energibrunnen finns en så kallad kollektorslang fylld med vatten och frostskyddsvätska. Vätskan cirkulerar mellan värmepumpen och energibrunnen och tar tillvara värmen som finns lagrad i berget.

Av tabellen framgår värmepumpens effektivitet vid noll grader och minus fem grader i kollektorslangen. I båda fallen är temperaturen till radiatorerna 55 grader. Lite förenklat sjunker effektiviteten med cirka tio procent när det är minus fem grader i kollektorslagen jämfört med när det är noll grader. De flesta har en värmefaktor på 2,7 när det är minus fem grader. För Nibe F1255-16 och Daikin EGSQH10S18AA9W som har varvtalsreglering anges inga värden eftersom dessa siffror inte går att direkt jämföra med siffrorna för bergvärmepumpar utan varvtalsreglering.

Temperaturen i borrhålet varierar mellan olika delar av landet och mellan sommar och vinter och beror också på hur väl installatören har dimensionerat borrhållet.

Hörbar skillnad i ljudeffektnivå

Buller är värmepumpens ljudeffektnivå i decibel, uppmätt enligt europeisk standard. Lägst ljudeffektnivå har Viessmann Vitocal 343-G och Nibe F1255-16 med 41 respektive 42 decibel. Bosch Compress EHP 11 LWM , Nibe F1245-10 och Daikin EGSQH10S18AA9W har alla tre 46 decibel och CTC EcoHeat 310 har 48 decibel. Högst ljudeffektnivå har IVT Premium Line EQ C10 med 53 decibel och Thorén Thor 10 med 52 decibel. För varvtalsstyrda bergvärmepumpar varierar ljudeffektnivån beroende på vilket varvtal värmepumpen går på. Mesta tiden kommer den att gå på låga varvtal och då är ljudet lägre. Skillnaden i ljudeffektnivå mellan de modeller som har lägst och högst värde i testet är tolv decibel vilket är en tydlig hörbar skillnad.

Människan uppfattar en höjning på 10 dB(A) som en fördubbling av ljudet. Ska värmepumpen placeras nära utrymmen som används mycket, till exempel sovrum och vardagsrum, kan ljudeffektnivån vara viktig. Vibrationsljud från pumpen till radiatorsystemet samt från fundamentet eller golvet kan lätt fortplanta sig i huset om inte installationen görs på rätt sätt.

De flesta displayer är enkla att använda

I testet har även ingått att bedöma bergvärmepumpens display, knappanel samt bruksanvisning. Detta visas i tabellen som användarvänlighet. Bergvärmepumparna styrs och regleras via en display som allt mer kompletterar bruksanvisningen. Genomgången visar att de flesta bergvärmepumparna har bra displayer med tydliga symboler och att det är lätt att navigera och hitta önskad information. Vanligast är fortfarande att man navigerar med hjälp av knappar, men CTC EcoHeat 310 och Thorén Thor 10 har pekskärm. För Daikin EGSQH10S18AA9W har inte användarvänligheten bedömts i detta test.

Extra fläkt för att sprida värme i källaren

När du byter ut en gammal panna kan källaren bli kall och fuktig. Thorén Thor 10 har en extra värmeväxlare med fläkt som sprider värme i källaren, där bergvärmepumpen står. Denna fläkt startar samtidigt som kompressorn. Till värmepumpen kan två luftkanaler anslutas, en för returluft och en för tilluft så att den varma luften även kan spridas till andra delar av huset. Den tillförda varmluften ingår i årsvärmefaktorn som anges för bergvärmepumpen Thor 10, från Thorén.

En svanenmärkt och två förberedd för solvärme

Bergvärmepumpen IVT Premium Line EQ C10 är den enda värmepumpen i detta test som är märkt med det nordiska miljömärket svanen. EviHeat GeoSun 1 10 och Viessmann Vitocal 343-G  är båda förberedda för att kunna anslutas till ett solvärmesystem, vilket dock inte har ingått i testet.

Anlita certifierad installatör och ta in minst tre offerter

Det är viktigt att bergvärmeumpen är rätt dimensionerad, installerad och intrimmad för att passa ditt hus. Anlita en certifierad installatör och ta in minst tre offerter.

Ekodesignkrav och energimärkning av bergvärmepumpar år 2015

Det finns beslutade ekodesignkrav och energimärkning för bergvärmepumpar. Kraven är gemensamma för EU-länderna och träder i kraft under 2015. Ekodesign ställer krav på energieffektivitet och ljudnivå. När kraven börjar gälla kommer det bara få säljas värmepumpar som klarar kraven. På energimärkningen ska värmepumparna märkas med energiklass som visar hur effektiva de är, både för uppvärmning och för att producera varmt vatten till kranar och duschar. Detta kommer att underlätta för konsumenter att välja bergvärmepump.

Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Har du frågor om vad du kan göra för att minska din energianvädning och om olika uppvärmningsalternativ kan du kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare som ger opartiska och kostnadsfria råd.