Energimyndighetens Testlab har för första gången testat kaffeautomater för att mäta energianvändningen vid uppvärmning, i standby och med energisparläget inkopplat. Temperaturen på det färdiga kaffet har mätts upp, men smakupplevelsen har inte bedömts. Resultaten visar att det går att halvera energianvändningen.

I testet ingår sex kaffeautomater av bänkmodell som brygger färdigmalet kaffe. Automaterna används till exempel på arbetsplatser, i skolor och på hotell. Syftet med testet är att öka kunskapen om kaffeautomaters energianvändning bland tillverkare, generalagenter och företag som hyr ut och servar dessa automater liksom bland företag och offentliga organisationer som köper tjänsten "gott kaffe".

Inget smaktest

Det är viktigt att kaffeautomaterna ger välsmakande kaffe och det är många faktorer som påverkar smaken, till exempel bryggtiden, rostningen på kaffebönorna och kvaliteten på vattnet. Ingen av dessa egenskaper ingår i testet.

Energianvändningen kan halveras

Resultaten visar att det skiljer mer än 50 procent i energianvändning mellan de testade kaffeautomaterna. Detta i sin tur visar att det finns möjligheter redan med dagens teknik att minska energianvändningen.

Egenskaper som testats

Energianvändningen för att värma upp det inkommande vattnet i tanken har mätts upp liksom energianvändningen i standby. Dessutom har automaternas energisparlägen jämförts. Temperaturen på det färdiga kaffet har mätts upp, men smakupplevelsen har inte bedömts. I tabellen finns inga uppgifter om priser eftersom kaffeautomaterna normalt hyrs ut med tillhörande serviceavtal.

Energianvändningen kan minska motsvarande 2 000 eluppvärmda villor

För att kunna jämföra de olika kaffeautomaterna har Energimyndighetens Testlab tagit fram ett exempel och beräknat energianvändningen på en arbetsplats med 20 anställda som dricker tre koppar kaffe var, sammanlagt 60 koppar kaffe per dag. Om alla kaffeautomater i Sverige byts ut till den energieffektivaste i testet skulle elanvändningen minska från 82 800 000 kilowattimmar (kWh) till 40 200 000 kWh, vilket motsvarar elanvändningen i cirka 2 000 eluppvärmda villor. Exemplet baserar sig på att villan använder 20 000 kWh el per år.

Energisparläget minskar alltid elanvändningen- men olika mycket

Testresultaten visar att energianvändningen varierar bland annat beroende på hur stor vattentanken är samt hur energisparläget är utformat. Det drar mindre el och går snabbare att värma vatten i en kaffeautomat med mindre tank. Det finns inga generella krav på hur ett energisparläge ska fungera och kaffeautomaterna har olika lösningar för detta.

Testet visar att du i samtliga fall sparar energi jämfört med att låta kaffeautomaten stå i standby. Kaffeautomaten från Bravilor Bonamat Freshmore 30 har ingen elanvändning alls i energisparläget eftersom den helt slutar värma vattnet till kaffet. För övriga modeller varierar energianvändningen från drygt 20 wattimmar per timme till 38 wattimmar per timme, då är vattentemperaturen i tanken ungefär 65 grader. För kaffeautomaten från Wittenborg FB 7100 kan du själv välja vilken temperatur vattnet ska ha när automaten står i energisparläge. Det finns bara en kaffeautomat i testet som har ett energisparläge som anpassar sig efter användningsmönstret, Spengler SL 50, resten har olika varianter av tidsstyrning.

Tidsstyrt energisparläge vanligast

Fyra av kaffeautomaterna har ett tidsstyrt energisparläge som går på och av vid de klockslag som du själv väljer. Kaffeautomaten från Spengler SL 50 FB anpassar sig beroende på användningsmönstret där den är placerad och startar energisparläge när den inte används, men det går även att tidsstyra när energisparläget ska gå på. Kaffeautomaten från Sielaff CFT har inget speciellt energisparläge, men det finns flera inställningar som du kan göra för att spara energi, som att stänga av belysningen och att välja från vilken tid det tidigast ska gå att starta automaten.

Mindre skillnader när kaffeautomaterna används

För att mäta upp hur mycket energi kaffeautomaterna drar då de används har de under en timme fått brygga 30 koppar kaffe, här är skillnaden mellan modellerna mindre, än skillnaderna mellan energisparlägena, och varierar från som lägst 326 wattimmar för Cafe Bar Virtu Fresh Brew upp till 497 och 498 wattimmar för kaffeautomaterna Sielaff CFT och Coffee Queen CQube M.

Temperaturen på kaffet

Temperaturen på det färdiga kaffet har mätts upp och i tabellen presenteras ett medelvärde från fem mätningar. Den lägsta uppmätta temperaturen är 77°C och den högsta är 83°C. Bryggkaffe bör ha en varmhållningstemperatur runt 80°C och en bryggtemperatur på 93-97°C enligt Svenska Vendingföreningen som organiserar företag som säljer eller hyr ut automater. Mätningarna är utförda med de inställningar som kaffeautomaten hade när den levererades från tillverkaren, det går att höja temperaturen på kaffet men tänk på att energianvändningen ökar.

Lägre temperatur på inkommande vatten

Hur mycket el som går åt för att värma upp det inkomna vattnet i tanken till den temperatur som krävs för att automaten ska börja brygga kaffe varierar från 49 wattimmar för kaffeautomaten från Spengler med den minsta vattentanken på 0,6 liter, upp till 394 wattimmar för Coffee Queen CQube M som har en vattentank på 5 liter.

Den internationella standardmetoden föreskriver att temperaturen på inkommande vatten ska vara +25°C, men då vattnet ofta är svalare i Sverige utfördes testet med en vattentemperatur på +17°C, för att bättre efterlikna verkligheten.

Välj Tillverkare/modell Utan energisparläge
Bravilor Bonamt Freshmore 310 15,4  kWh/vecka
Cafe Bar Virtu Fresh Brew 14  kWh/vecka
Coffe Queen CQube M 13,3  kWh/vecka
Sielaff CFT 17,7  kWh/vecka
Spengler SL 50 FB 9,6  kWh/vecka
Wittenborg FB 7100 14,1  kWh/vecka
Markera alla
Avmarkera alla

I Sverige dricker vi drygt 9 kilo kaffe per person och år, en del av kaffet bryggs i kaffeautomater på till exempel arbetsplatser i skolor och på hotell. Sammanlagt finns det 90 000 kaffeautomater som tillsammans använder cirka 130 000 000 kilowattimmar el per år.

Kaffepausen är för många en stunds avkoppling och chans till gemenskap. På de flesta arbetsplatser finns en eller flera kaffeautomater och ofta finns det olika kaffe att välja bland så som bryggkaffe, caffe latte, espresso och macchiato. Vissa kaffeautomater maler kaffebönor vid serveringsögonblicket medan andra använder färdigmalet kaffe. Kaffeautomaten kan även servera varmt vatten till te och choklad.

En del av kaffekostnaden hamnar på elräkningen

Det är vanligt att man hyr kaffeautomaten av ett företag som även ansvarar för installation och service så som påfyllning enligt ett speciellt avtal. Det handlar mer om att köpa tjänsten att få gott kaffe än om att hyra en specifik automat. Utöver detta tillkommer kostnaden för den energi som kaffeautomaten använder och som läggs på ditt företags eller din organisations elräkning.

Används bara en kort stund per dag

Även på större arbetsplatser används kaffeautomaten aktivt bara någon eller några timmar per dag. Resten av tiden står den i standby, på tomgång. Ett sätt att få ner energianvändningen är att välja en kaffeautomat med energisparläge.

Till dig som hyr kaffeautomat

Innan du skriver hyresavtal har du chans att påverka att kaffeautomaten, förutom att servera gott kaffe, ska vara energieffektiv. När kaffeautomaten väl är installerad är ett tips att använda energisparläge så att inte automaten i onödan står i standby. Kontakta det företag du hyr kaffeautomaten av för att ta reda på om det går att stänga av kaffeautomaten helt under semestrar och långhelger.

I framtiden kan det tänkas komma ekodesignkrav för kaffeautomater.