Energimyndighetens Testlab har testat tre modeller av köksfläktar med kolfilter. Testresultaten visar att vilket slags kolfilter fläkten är utrustad med och vart kolfiltret är placerat har betydelse för hur mycket matos den klarar av att ta bort. Köksfläkten som tar bort mest matos bullrar minst av de testade modellerna.

Energimyndighetens Testlab har testat tre köksfläktar med kolfilter, även kallade recirkulerande fläktar. I testet har bland annat ingått att mäta hur mycket matos de klarar av att fånga upp och hur mycket de bullrar. Fläktarna testas både vid lägsta och högsta fläkthastighet, dock ej turbo. Andra viktiga egenskaper är eleffekt i watt och typ av kolfilter.

Kolfilterfläktar är bra ur energisynpunkt eftersom de inte drar ut någon uppvärmd inomhusluft. Vid en tidigare studie av köksfläktar på Energimyndighetens Testlab framkom det dock att utsugsfläktarna generellt tog bort mer matos. Fläktarna med kolfilter klarade då bara att få bort 25-65 procent, medan utsugsfläktarna klarade 90-99 procent av matoset. Mot bakgrund av detta har Energimyndigheten nu testat några köksfläktar med olika kolfilter.

Osborttagning beroende på typ av kolfilter och var i fläkten filtret är placerat

Två av de testade köksfläktarna klarar av att ta bort mer än 90 procent av matoset. Siemens LC958BA90 tar bort 93 procent och Bosch DWB063650S 95 procent. Gemensamt för dessa fläktar är att de har ett kolfilter som är omkring 10 centimeter tjockt och dessutom veckat, vilket resulterar i en stor yta filter som kan fånga upp oset. Filtret sitter högst upp i fläktkanalen, precis innan utblåset och tillverkarens eget namn är "Cleanair". Siemens LC956BB30S har testats med ett så kallat standardkolfilter som sitter i luftintaget, precis efter fettfiltret. Den klarar att ta bort 77 procent av matoset, vilket betyder att den klarar Boverkets krav. Alla tre köksfläktarna kan utrustas med antingen standardfilter eller så kallat cleanairfilter.

Kolfiltret behöver bytas ut då och då

Tänk på att kolfiltret har en begränsad livslängd, eftersom det aktiva kolet i filtret med tiden blir mättat. Hur ofta du måste byta beror på kvaliteten på filtret och hur mycket mat du lagar. Tillverkaren rekommenderar att standardfiltret byts varje halvår medan cleanairfiltret håller tre gånger längre, enligt tillverkarens egen uppgift, och bör bytas efter ett och ett halvt år.

Går att rengöra fettfiltret i diskmaskin

Fettfiltret är lätt att ta bort på alla tre modellerna, och det går att diska i diskmaskin.

Hörbar skillnad i ljudeffektnivå

Hur mycket köksfläktarna bullrar på högsta fläkthastigheten varierar från 62 decibel upp till 68 decibel, vilket innebär att det är en hörbar skillnad. Tänk på att det oftast är under kortare stunder som köksfläkten körs på max. Bullret benämns i tabellen som ljudeffektnivå. Den köksfläkt som låter minst tar bort mest matos av de testade modellerna.

Halogenlampor i alla tre köksfläktarna

De två fläktarna av fabrikatet Siemens, är 90 centimeter breda och levereras med tre infällda halogenlampor och Bosch DWB063650S är 60 centimeter bred och har två halogenlampor. Av tabellen framgår den sammanlagda effekten på lamporna, från 45 watt till 62 watt per fläkt.

Välj Modell Osborttagning Effekt
Bosch DWB063650S 95  % 153  W
Siemens LC956BB30S 77  % 153  W
Siemens LC958BA90 93  % 208  W
Markera alla
Avmarkera alla

Det finns olika typer av köksfläktar, utsugsfläktar, kolfilterfläktar och spiskåpor, den senare kombineras oftast med en i huset centralt placerad fläktmotor.

Energimyndighetens Testlab har testat tre köksfläktar med kolfilter, även kallade recirkulerande fläktar. I testet har bland annat ingått att mäta hur mycket matos de klarar av att fånga upp och hur mycket de bullrar. Fläktarna testas både vid lägsta och högsta fläkthastighet, dock ej turbo. Andra viktiga egenskaper är eleffekt i watt och typ av kolfilter.

Kolfilterfläktar är bra ur energisynpunkt eftersom de inte drar ut någon uppvärmd inomhusluft. Vid en tidigare studie av köksfläktar på Energimyndighetens Testlab framkom det dock att utsugsfläktarna generellt tog bort mer matos. Fläktarna med kolfilter klarade då bara att få bort 25-65 procent, medan utsugsfläktarna klarade 90-99 procent av matoset. Mot bakgrund av detta har Energimyndigheten nu testat några köksfläktar med olika kolfilter.

Osborttagning beroende på typ av kolfilter och var i fläkten filtret är placerat

Två av de testade köksfläktarna klarar av att ta bort mer än 90 procent av matoset. Siemens LC958BA90 tar bort 93 procent och Bosch DWB063650S 95 procent. Gemensamt för dessa fläktar är att de har ett kolfilter som är omkring 10 centimeter tjockt och dessutom veckat, vilket resulterar i en stor yta filter som kan fånga upp oset. Filtret sitter högst upp i fläktkanalen, precis innan utblåset och tillverkarens eget namn är "Cleanair". Siemens LC956BB30S har testats med ett så kallat standardkolfilter som sitter i luftintaget, precis efter fettfiltret. Den klarar att ta bort 77 procent av matoset, vilket betyder att den klarar Boverkets krav. Alla tre köksfläktarna kan utrustas med antingen standardfilter eller så kallat cleanairfilter.

Kolfiltret behöver bytas ut då och då

Tänk på att kolfiltret har en begränsad livslängd, eftersom det aktiva kolet i filtret med tiden blir mättat. Hur ofta du måste byta beror på kvaliteten på filtret och hur mycket mat du lagar. Tillverkaren rekommenderar att standardfiltret byts varje halvår medan cleanairfiltret håller tre gånger längre, enligt tillverkarens egen uppgift, och bör bytas efter ett och ett halvt år.

Går att rengöra fettfiltret i diskmaskin

Fettfiltret är lätt att ta bort på alla tre modellerna, och det går att diska i diskmaskin.

Hörbar skillnad i ljudeffektnivå

Hur mycket köksfläktarna bullrar på högsta fläkthastigheten varierar från 62 decibel upp till 68 decibel, vilket innebär att det är en hörbar skillnad. Tänk på att det oftast är under kortare stunder som köksfläkten körs på max. Bullret benämns i tabellen som ljudeffektnivå. Den köksfläkt som låter minst tar bort mest matos av de testade modellerna.

Halogenlampor i alla tre köksfläktarna

De två fläktarna av fabrikatet Siemens, är 90 centimeter breda och levereras med tre infällda halogenlampor och Bosch DWB063650S är 60 centimeter bred och har två halogenlampor. Av tabellen framgår den sammanlagda effekten på lamporna, från 45 watt till 62 watt per fläkt.