Förstudie för främjande av internationell klusterverksamhet inom energiområdet

Energimyndigheten välkomnar förstudie ansökningar inför internationell klusterverksamhet inom energiområdet. Energimyndigheten vänder sig till aktörer med näringslivsanknytning och lämnar stöd upp till 500 000 SEK till förstudieprojekt om högst 6 månader. Sista ansökningsdag är 2017-08-23 klockan 14.00

Sista dag för ansökan 2017-08-23 14:00
Tid för beslut Tidigast under september månad
Utlysta medel 500 000 SEK

Energimyndigheten avser att lämna stöd till sondering och aktörsmobilisering inför planering av en klusterverksamhet med inriktning mot internationellt samarbete för att främja innovativa energilösningar, som kan bidra till utveckling av energisystemet i Sverige och på andra marknader.

Målsättningen med ansökan är att ge aktörer en möjlighet att erhålla kunskap, att skapa sig en bild och sondera marknaden, förundersöka samt utföra ett grundarbete som med ambition leder till ett planeringsunderlag för en eventuellt kommande klusterbildning, så kallat Innovationskluster.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta september 2017 och som längst pågå till 2018-03-25

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

- Utlysningstexten

- Anvisningar för sökande

- Förordningen

Kontakt under sommaren

Lina Groth - 016-544 24 07

Telefon tider:

7/7 10.00 - 12.00

10/7 10.00 - 12.00

24/7 10.00 -12.00

1/8 10.00 - 12.00

14/8 10.00 -12.00


Utlysningsarkivet