Energieffektiva fordon

Energimyndigheten utlyser cirka 30 miljoner kronor inom forsknings­programmet Energieffektiva fordon. Programmet har inriktningen energi- och resurseffektiva, fossilfria fordon och arbetsmaskiner med låg miljö- och hälsopåverkan. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden.

Sista dag för ansökan 2017-05-02 14:00

Programmet Energieffektiva fordon ska vara sammanhållande för Energimyndighetens akademiska forskningsprojekt inom i första hand området vägfordon men även till exempel arbetsmaskiner omfattas. Programmets vision ur ett 20‑årigt perspektiv är att tillsammans med andra aktörers satsningar inom området åstadkomma radikalt energi- och resurseffektivare fossilfria fordon och arbetsmaskiner, samt användning av dessa.

Programmet Energieffektiva fordon ska initiera och stödja tvärvetenskaplig svensk forskning av visionära fordons­lösningar baserade på befintliga eller nya koncept. Särskilt angeläget är humanistiska och samhällsvetenskapliga projekt, som gärna får vara tvärvetenskapliga. Projekten ska ta fram kunskap som kan leda till energi- och resurseffektivare fordon och att dessa kommer till användning.

Programmets övergripande mål är att:

Bygga upp kunskap inom områden som är viktiga för fordons- och arbetsmaskinsområdet genom att stödja riktad forskning vid svenska universitet och högskolor.

Projekt inom hela programmets bredd välkomnas

Utlysningen är öppen för ansökningar mot hela programmets bredd så som det beskrivs i den fullständiga utlysningstexten. Följande ämnen och frågeställningar är särskilt prioriterade i denna utlysning:

  • Implementering och användning av nya fordonskoncept ur sociala och affärsmässiga perspektiv och drivkrafter för detta.
  • Livscykelanalys (LCA) och hållbart resursutnyttjande
  • Tillämpning av lättvikt, förnybara och återvunna material samt annan teknik för att minimera fordonens och arbetsmaskinernas energi- och resurs­användning

Varje projekt får maximalt ansöka om 9 miljoner kronor i stöd.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 2017-07-01 och som längst pågå till 2021-12-31.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet