Energieffektiva fordon

Energimyndigheten utlyser cirka 30 miljoner kronor inom forsknings­programmet Energieffektiva fordon. Programmet har inriktningen energi- och resurseffektiva, fossilfria fordon och arbetsmaskiner med låg miljö- och hälsopåverkan. I denna utlysning välkomnas projektförslag inom programmets samtliga forskningsområden.

Sista ansökningsdag är 2018-02-28 kl. 14.00.

Sista dag för ansökan 2018-02-28 14:00
Tid för beslut Tidigast under maj månad
Utlysta medel cirka 30 miljoner kronor
Så söker du

Ansökan ska skrivas enligt Anvisningar för sökande och lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar.

Programmet Energieffektiva fordon ska vara sammanhållande för Energimyndighetens akademiska forskningsprojekt inom i första hand området vägfordon men även till exempel arbetsmaskiner omfattas. Programmets vision ur ett 20‑årigt perspektiv är att tillsammans med andra aktörers (nationella och internatio­nella) satsningar inom området åstadkomma radikalt energi- och resurseffektivare fossilfria fordon och arbetsmaskiner och användning av dessa.

Programmet Energieffektiva fordon ska initiera och stödja tvärvetenskaplig svensk forskning av visionära fordons­lösningar baserade på befintliga eller nya koncept.

Programmets övergripande mål är att:

  • Bygga upp kunskap inom områden som är viktiga för fordons- och arbetsmaskinsområdet genom att stödja riktad forskning vid svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Specifika mål för programmet:

  • Alla projekt inom programmet ska publicera minst en vetenskaplig artikel i "Peer-review"-granskade tidskrifter inom ämnesområdet.
  • I alla projekt inom programmet ska minst en doktorand eller post-doc medverka aktivt

Projekt inom hela programmets bredd välkomnas

Utlysningen är öppen för ansökningar mot hela programmets bredd så som det beskrivs i utlysningstexten.

  • Särskilt angeläget är att beakta humanistiska och samhälls­vetenskapliga aspekter på framtagning av energi- och resurs­effektivare fordon och deras användning.
  • Det är även möjligt att söka stöd för kortare förstudier som syftar till att undersöka förutsättningarna för ett fullskaligt projekt inom programmet.

Utlysningsarkivet