ERA-Net Smart Grids plus

Energimyndigheten utlyser cirka 10 miljoner kronor inom det europeiska forskningssamarbetet ERA-Net Smart Grids plus. Sista ansökningsdag är 14 november, klockan 14:00.

Sista dag för ansökan 2017-11-14 14:00
Tid för beslut Tidigast under april-maj månad
Utlysta medel 10 miljoner kronor
Så söker du

Ansökan för det transnationella projekt lämnas via ansökningsportalen på ERA-Net Smart Grids Plus webbplats.

Ansökan för svenska aktörer som deltar i ett projekt ansöker via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen.

Svenska företag och forskningsaktörer kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området smarta nät. Åtta europeiska länder och regioner deltar i utlysningen med en sammanlagd budget på cirka 8,5 miljoner euro.

För att ha möjlighet att erhålla stöd inom utlysningen måste projektet uppfylla följande:

  • Minst två oberoende parter från minst två olika länder som deltar i ERA-Net Smart Grids Plus utlysningen ska delta i projektet.
  • Projektets mål och typ av forskning och utveckling ska överensstämma med den inriktning som finns beskriven på ERA-Net Smart Grids Plus hemsida.
  • Projekt som beviljas kan tidigast starta 2018-07-01 och som längst pågå till 2021-12-31.
  • Projekttiden får vara högst 38 månader (vissa länder har kortare projekttid).

Projektets utformning och sökande organisationer måste uppfylla de nationella lagar och bestämmelser som gäller forskningsfinansiärerna i respektive land (för svenska aktörer är Energimyndigheten).

Fullständig ansökan för det transnationella projektet ska vara inlämnad senast den 14 november 2017 klockan 14:00. Fullständig ansökan lämnas via ansökningsportalen på ERA-Net Smart Grids Plus webbplats.

För svenska aktörer som deltar i ett projekt ska en nationell ansökan lämnas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen senast 14 november 2017 klockan 14:00.

Informationsträff

Internationell informationsträff och match-making-event 5 oktober i Amsterdam

Den 5 oktober anordnar ERA-Net Smart Grids plus ett lanseringsevent i Amsterdam, Nederländerna. I samband med eventet ges förutom information om utlysningen möjligheter att träffa potentiella Europeiska partners. För mer information och anmälan, se ERA-Net Smart Grids plus webbplats.

Information kring utlysningen ges också på webbinarium den 14 september och den 12 oktober. Se ERA-Net Smart Grids plus webbplats för mer information och anmälan till webbinarium.

Mer information om den internationella utlysningen

Svenska aktörer som funderar på att söka kan kontakta:

Fredrik Lundström, 016-544 21 12

Mimmi Magnusson, 016-542 06 27

Så ansöker du

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet