Internationella projekt inom Solar-ERA.NET Cofund 2

Energimyndigheten utlyser 8 miljoner kronor för svenskt deltagande i 2018 års utlysning inom det europeiska samarbetet Solar-ERA.NET Cofund 2. Utlysningen tillämpar en tvåstegsprocess där första steget är inlämning av skisser. Skisserna ska vara inlämnad till Solar-ERA.NET-sekretariat.

Sista dag för ansökan 2018-10-02 16:00
Utlysta medel 8 miljoner kronor

Vem kan söka?

Svenska svenska företag och forskningsaktörer kan söka stöd för internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom området solceller och termisk solel. 15 europeiska länder och regioner deltar i utlysningen med en sammanlagd budget på cirka 22 miljoner euro.

Utlysningens mer specifika krav finns beskrivet på Solar-ERA.Nets webbplats.


Utlysningsarkivet