Massa- och pappersindustrins energianvändning – forskning och utveckling

Energimyndigheten utlyser ca 8 miljoner kronor inom programmet Massa- och pappersindustrins energianvändning – forskning och utveckling. I denna utlysning prioriteras projekt inom forskningsområdet organisation och arbetssätt för energieffektivisering. Sista ansökningsdag är 12 september 2017, kl. 16:00.

Sista dag för ansökan 2017-09-12 16:00
Utlysta medel 8 miljoner

Det övergripande målet med programmet är att utveckla och tillämpa processer, metoder och verktyg som leder till effektivisering av energikrävande steg i produktionen inom massa- och pappersindustrin. Som övergripande mål ingår också att ta fram nya energieffektiva och värdeskapande produkter som baseras på den förnybara resursen skogsråvara.

Programmet stödjer såväl forsknings- som utvecklings- och demonstrations­projekt vid universitet, högskolor, institut, konsult- och industriföretag.

Energimyndigheten har identifierat området organisation och arbetssätt för energieffektivisering som ett forsknings- och utvecklingsområde inom programmet där vi vill se utökad verksamhet. Ansökningar inom detta område kommer att prioriteras i denna utlysning.

Exempel på inriktning för projekt inom det prioriterade området är:

  • Utveckling och implementering av affärsmodeller, organisation och ledningssystem för energieffektivisering.
  • Framgångsfaktorer för energieffektivisering.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 1 januari 2018 och som längst pågå till 31 december 2019.

Ansökan ska i första hand skrivas på svenska. Texten ska vara skriven så att den som inte är insatt i ämnet har möjlighet att förstå vad projektet handlar om. En engelsk text ska kompletteras med en svensk sammanfattning.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:


Utlysningsarkivet