Bidrag till funktionen Regional utvecklingsledare (RUL)

Nu kan regionala energikontor söka bidrag för funktionen Regional utvecklingsledare för samordning och utveckling av den kommunala energi- och klimatrådgivningen under perioden 2018–2020.

.

Sista dag för ansökan 2018-01-08 12:00
Målgrupp

Energikontor

Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Rådgivningen ska även skapa förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler, bostäder och transporter.

En grundläggande förutsättning för en väl fungerande energi- och klimatrådgivning är en samverkan mellan Energimyndigheten, regionala energikontor och kommunala energi- och klimatrådgivarna. De regionala energikontoren samordnar energi- och klimatrådgivningen och är en aktiv aktör i att både ta fram verktyg och metoder för verksamheten och att förmedla rådgivningens insatser och resultat lokalt och regionalt.

För funktionen kommer det finnas ett nationellt nätverk för utveckling inom olika områden. Medverkan i utvecklingsgrupperna är obligatorisk för alla inom RUL.

Detta ingår i bidraget

Samtliga sökande Energikontor kan ansöka om ett bidrag för funktionen Regional utvecklingsledare (RUL). Utöver detta kommer en koordinerande funktion med fokus på samordning och dialog mellan Energikontoren och Energimyndigheten att utlysas. Då energi- och klimatrådgivningen behöver väl fungerande och samordnad kommunikation kommer även en funktion för operativ kommunikation att utlysas.

Så söker du

Ansökan kan göras av alla Sveriges regionala energikontor som vill erhålla bidrag till funktionen RUL.

Ansökan ska göras genom Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. Tänk på att skaffa användarbehörighet i E-kanalen i god tid eftersom det kan ta några dagar. Läs mer om hur du går tillväga för att göra din ansökan i manualen för E-kanalen.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

Ansökan ska vara Energimyndigheten tillhanda senast klockan 12.00 den 8 januari 2018.


Utlysningsarkivet