Eco by Sweden

Eco by Sweden har ställt sig bakom Belysningsutmaningen och gör åtgärder. Här beskriver de själva hur de arbetar för effektivare belysning.

Ljusdesign för hållbar utveckling

Så här arbetar Eco by Sweden med bostadsrättsföreningar

Ett exempel är Brf. Auguststrindbergshuset på Karlaplan där vi på Eco by Sweden tillsammans med vårt elektrikerteam och en elkonsult började med en översyn av det allmänna belysningsbeståndet. Översynen gjordes för att uppmärksamma eventuella risker och deffekta delar av belysningen eller systemet om sådanda fanns. Under en två månadsperiod undersöktes kablar, trasiga armaturer, krypström och socklar. Elektrikernas synpunkter och våra effektiviseringsåtgärder har meddelats till de föreningar som beställt LED-översynen. Cirka 10-15 föreningar har visat intresse och behöver byta sin belysning Vi har även tillsammans med våra elektriker gått i de många och långa gångar och tunnlar på bostadsrättsföreningarna, Liljeholmens Port och Liljeholmens Torg. Massiva bostadskomplex där energieffektiviseringsmöjligheterna är stora.

Olika sätt att byta till energieffektiv belysning

Eftersom många föreningar inte har budgeterat för många hastigt kommande belysningsbytet kan man välja utbyte av samtliga armaturer eller endast byte av ljuskällan i den befintliga armaturen.

Det går också att välja hyra, leasing och avbetalning av belysning – för den som vill byta belysning, men inte vill eller kan ligga ute med ekonomiska medel.

Bostadsrättsföreningarna kan få information om alternativa energieffektiviseringslösningar av olika slag. Solcellsarmaturer, dvs. LED-belysning med solcellsdrift är ett av våra nya projekt.

Bakgrund

Vid ett förarbete inför bostadsrätts satsningen upptäckte vi att de flesta bostadsrättsföreningar har belysning vars livslängd är mycket kort och att det finns ett stort behov och önskanom att byta till miljövänlig LED-belysning. Föregår föreningen med gott exempel följer ofta de boende i lägenheterna efter. De inspirerar till ny belysning i hemmet och blir som en snöbollseffekt. Även om satsningen som sådan är riktad mot bostadsrättsföreningarna och deras utrymmen såsom trapphus, källarvåningar, korridorer, vindar och andra utrymmen för lager eller cykel- och barnvagnsutrymmen. 

Vi har tagit fram en bilaga, Mot ljusare tider, där vi försöker förklara fördelarna med LED och även lagstiftningen kring den föråldrade belysningen. Ett kapitel är en mindre kunskapskatalog som fungerar LED-skola där vi går igenom vissa begrepp som är bra att känna till samt hur man med enkla medel kan göra något bra för naturen och människorna genom att energieffektivisera.

Vi upplyser även om möjligheterna till solcellsbelysning för fasad och gata som nämnts där även innergårdslamporna med fördel kan drivas med solcellsarmaturer. Man minskar både elkostnaden och slipper underhåll av belysningen som kan vara nog så jobbig om den är högt belägen som gatuaramturer normalt är. Dessutom slipper man sladdar och kabeldragningar som ofta är både opraktiskt och kostsamt.

Erfarenheter och resultat hittills

Det som varit mest uppseendeväckande hittills är att ingen av de berörda
föreningarna haft någon aning om att det finns förbud på belysning. Någon enstaka person har känt till att glödlampan är förbjuden. Kunskapsnivån inom belysningsområdet är i allmänhet låg och i synnerhet när det gäller LED. De
flesta har ingen aning om det stundande paradigmskiftet i belysningens
historia som vi kallar det internt. Det vill säga de flesta inte är medvetna
om att LED har något direkt med deras vardag att göra.

Beräknad besparing eller vinst

Vi har inte fått någon slutgilitig data eller utvärderat i skrivande stund, men den förändring av belysning vi gjort bara med LED som ljuskälla har varit en reducering av watten med minst 50 procent på samtliga ställen. Sen tillkommer ytterligare reducering där man installerat sensorer och andra lösningar.

Fortsatt arbete

Vår nästa satsning kommer rikta sig till offentlig sektor där stora förändringar krävs. Det behövs nya lösningar för kontor och skolorInte där det frotfarande finns kvar kvicksilversfyllda lysrör.

Kontakt Eco by Sweden

Jesper Andersson,Tel. 010-10 10 599 eller 0766-323344

Isabella Svensson-Levin