Tips och material

Här har vi samlat lite tips och material för ditt fortsatta arbete med energieffektivisering.

Kunskapssammanställning om Ljus och Hälsa

Folkhälsomyndigheten har gjort en sammanställning av den senaste vetenskapen om dagsljusets betydelse för hälsa och välbefinnande i inomhusmiljöer. Rapporten vänder sig till handläggare och beslutsfattare i kommuner, länsstyrelser och landsting men även till myndigheter och andra verksamma inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Livscykelkostnader och upphandlingskriterier

Alla inköp som har till syfte att användas i framtiden kan betraktas som en investering och man kan använda sig av investeringskalkyler för att beräkna kostnaden för en investering gentemot den framtida avkastning som investeringen ger. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram ett antal verktyg för detta:

Lampguiden

Med mobilappen Lampguiden till hands får du hjälp att hitta rätt belysning för olika rum och olika funktioner.

Trafikverkets inriktningsdokument för belysning 2015-2024

Ett dokument som på lång sikt beskriver och prioriterar hanteringen av belysningsanläggningar inom Trafikverket. Målet är att arbeten och aktiviteter kring våra belysningsanläggningar ska vara koordinerade med Trafikverkets övriga strategiska planer och bidra till ökad samhällsnytta och kostnadseffektivitet.