EPREL - Europeisk databas för Energimärkta produkter

Den europeiska databasen för energimärkta produkter EPREL (European Product Registry for Energy Labelling) kommer att finnas på plats 1 januari 2019. Det kommer vara obligatoriskt för leverantörer att lägga in data om energimärkta produkter och informationen kommer vara tillgänglig för konsumenter och marknadskontrollmyndigheter i hela EU, samt Norge.

Det är EU-kommissionen som ansvarar för att bygga upp och underhålla den gemensamma databasen som styrs av EU-ramförordningen 2017/1369 från 4 juli 2017. Databasen kommer att bestå av en offentlig del som riktar sig till konsumenter samt en del som riktar sig till marknadskontrollmyndigheter som kontrollerar efterlevnaden av energimärkningen. Databasen kommer även att förse EU-kommissionen med aktuella marknadsdata så att kommissionen kan följa upp utvecklingen på marknaden och föreslå framtida revideringar av energimärkningen.

Det kommer vara obligatoriskt för leverantörerna, det vill säga tillverkare och importörer, att lägga in data om energimärkta produkter och informationen kommer vara tillgänglig för konsumenter och marknadskontrollmyndigheter i hela EU, samt Norge.

Prova databasen i testmiljö

Sedan 27 augusti 2018 finns en prototyp av databasen tillgänglig i testmiljö. Läs mer om hur du använder den här.

Konsumenter kan lätt jämföra produkter

Konsumenter ska på ett samlat ställe hitta information och lätt kunna jämföra olika energimärkta produkter med varandra.

Efterlevnadsdel av databasen underlättar marknadskontroll

Det kommer finnas mer detaljerad information om produkterna som bara är tillgänglig för marknadskontrollmyndigheter. Databasen kommet att underlätta, men inte ersätta, det nationella marknadskontrollarbetet.

Leverantörerna ansvarar för att lägga in informationen om sina produkter i databasen

Från 1 januari 2019 kommer det att vara obligatoriskt för leverantörerna (det vill säga tillverkare och importörer) att lägga in data om alla nya produkter som omfattas av kraven på energimärkning i produktdatabasen EPREL, innan de placeras på EU-marknaden. Databasen kommer även innehålla information om produkter som sattes på marknaden 17 månader innan databasen lanseras, det vill säga produkter från 1 augusti 2017 och framåt.

Gemensam tidsplan för alla EU-länder

Tidsplanen är gemensam för alla EU-länder. Leverantörer har följande skyldigheter att lägga information om sina produkter i databasen:

  • Nya modeller vars enheter sätts på marknaden efter 1 januari 2019. Registrering ska ske innan de släpps på marknaden.
  • Modeller vars alla enheter sattes på marknaden mellan 1 augusti 2017 och 1 januari 2019 ska läggas in i databasen någon gång mellan 1 januari 2019 och 30 juni 2019.
  • Modeller vars enheter satts på marknaden innan den 1 augusti 2017 får registreras i databasen from 1 januari 2019, det är dock frivilligt.

Energimyndigheten marknadskontrollmyndighet i Sverige

I Sverige är Energimyndigheten ansvarig myndighet när det gäller marknadskontroller av energimärkningen.