Byggare

I Sverige står bostäder och lokaler för en stor del av energianvändningen. Energimyndigheten finansierar olika typer av satsningar för att Sverige ska få en mer resurseffektiv bebyggelse.

Höj din kompetens som lågenergibyggare

Öka din kunskap om lågenergibyggnader

Energimyndigheten har tillsammans med andra aktörer fler kompetenshöjande insatser inom lågenergibyggande som vänder sig till olika målgrupper.

Energilyftet

Energilyftet

Energilyftet är en kostnadsfri webbutbildning inom lågenergibyggande som vänder sig till dig som är beställare, arkitekt, ingenjör, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

Energieffektivisering i byggnader

Energieffektivisering i byggnader

I Sverige står bostäder och lokaler för en stor del av energianvändningen. Energimyndigheten finansierar olika typer av satsningar för att Sverige ska få en mer resurseffektiv bebyggelse.