Bakgrund till Energilyftet

Energimyndigheten genomför nu Energilyftet som är en kompetenshöjande insats riktad mot viktiga aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen för att främja byggande av lågenergibyggnader

För att uppnå Sveriges energi- och klimatmål, krävs stora satsningar på energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi. Alla nya byggnader måste ha mycket låg energianvändning. Samtidigt måste energianvändningen i befintliga byggnader sänkas drastiskt. För att främja lågenergibyggandet krävs att alla aktörer i byggbranschen är medvetna om energimålen och förstår hur deras arbete påverkar resultatet av byggnadens energiprestanda. Det innebär att alla yrkesverksamma inom byggsektorn måste ha kunskap om vad som krävs av deras och övriga aktörens arbetsinsats för att bostäder och lokaler ska bli energieffektiva.

Energimyndigheten har i uppdrag att genomföra kompetenshöjande insatser riktade mot viktiga aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen för att främja byggande av lågenergibyggnader.

Energimyndighetens kompetenshöjande insatser syftar till vidareutbildning av nyckelaktörer i byggbranschen.