Därför ska du gå Energilyftet

I framtiden ska alla nya byggnader vara betydligt mer energieffektiva än idag. Det ställer nya krav på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande. Energilyftet är till för dig som behöver öka dina kunskaper om lågenergibyggande.

År 2019 ska alla nya offentliga byggnader vara lågenergibyggnader och 2021 ska alla nya byggnader vara det. Nivåerna för energihushållning i Boverkets byggregler (BBR) kommer att skärpas vilket påverkar både nybyggnation och renovering.

Genom Energilyftet höjer du din grundkompetens gällande lågenergibyggnader och får även en inblick i andra roller än din egen i byggprocessen.

För dig som beställare

För beställare är det viktigt att förbereda för kommande skärpta lagkrav gällande energihushållning och de ökade hållbarhetskrav som våra hyresgäster ställer. Energilyftet visar på hur god planering och helhetssyn i byggprocessen leder till byggnader med låg energianvändning.

För dig som arkitekt och ingenjör

För arkitekter och ingenjörer är det viktigt att alltid ligga i framkant när det gäller kunskap och metoder inom energieffektiva byggnader. Energilyftet visar exempel på lösningar, arbetsmetoder och hur helhetssyn i byggprocessen leder till byggnader med låg energianvändning.

För dig som byggprojektledare

För Byggprojektledare krävs en förståelse för energifrågan och projektdeltagarnas roll och kunnande i byggprocessen för att bidra till ett lyckat energiprojekt. Energilyftet visar hur helhetssyn skapas i byggprocessen för lågenergibyggnader.

För dig som förvaltare och drifttekniker

För Förvaltare och drifttekniker ger energieffektiva byggnader en långsiktig stabilitet med låga driftkostnader. Energilyftet belyser hur energiprestanda kan följas upp och säkerställas för att uppnå optimal energieffektivitet över tid.