Konsulter och kartläggare

Dessa sidor vänder sig till dig som är konsult eller kartläggare inom energieffektivisering.

Certifierad energikartläggareCertifierade energikartläggare

För att få utföra en energikartläggning behöver du vara certifierad. Den svenska certifieringen av energikartläggare säkerställer att kompetenskraven för att genomföra en energikartläggning är uppfyllda. Läs mer om certifieringsprocessen här.

 

Jag arbetar med energikartläggningUtför en energikartläggning

En energikartläggning är då första steget, och ditt företag kan nu få ekonomiskt stöd från oss för att genomföra den. Ditt regionala energikontor hjälper dig också på vägen från ansökan till färdig energikartläggning.