Ekodesign ska bidra till mer hållbara produkter

Den första mars 2021 träder nya ekodesignförordningar ikraft för vissa vitvaror samt för tv-apparater. För första gången införs då krav inom ekodesign för att förlänga produkters livslängd genom krav på reparerbarhet och återvinningsbarhet, så kallade resurseffektivitetskrav.

Genom att många hushållsapparater blivit mer energieffektiva får andra miljöaspekter större betydelse. Ekodesign har hittills främst handlat om energieffektivitet och energianvändningen i användarfasen. Nu införs krav som bidrar till mer hållbara produkter.

Ekodesign ska bidra till längre livslängd på produkter

För att förlänga produkters livslängd införs nu krav på reparerbarhet och krav på information om uppgradering och underhåll. Bland annat införs krav på design som förenklar reparation genom att reservdelar ska vara möjliga att byta med vanliga verktyg och utan att produkten skadas.

Tillgång till vissa reservdelar

Vissa reservdelar ska finnas att beställa både för konsumenten och för reparatörer, lång tid efter att produkten köpts. En konsument ska till exempel kunna beställa nya dörrhandtag, gångjärn och hyllor till sitt kylskåp i sju år efter att den sista enheten av modellen släppts på marknaden. För tv-apparater och bildskärmar ska konsumenten kunna få hjälp med uppdateringar av senaste versionen av programvaran i åtta år och fjärrkontroll ska finnas som reservdel i sju år.

Professionella reparatörer

Det ska även finnas utförlig reparations- och underhållsinformation tillgänglig för professionella reparatörer, bland annat ska den senaste programvaran vara tillgänglig för reparatörer och det ska även finnas information om felkoder. För kylskåp ska reparatörer till exempel kunna beställa termostater, temperaturgivare, kretskort och ljuskällor i sju år efter att det sista exemplaret av modellen släppts på marknaden.

Ekodesign ska främja återanvändning och återvinning

Det ställs också krav på förenklad återanvändning och återvinning av material när produkten tjänat ut. Det ställs också krav på förenklad återanvändning och återvinning av material när produkten tjänat ut. Bland annat ställ krav på design som förenklar isärtagning av produkten för återvinning. Det finns även krav på att informera om produkten exempelvis innehåller farliga ämnen som behöver hanteras rätt vid återvinning.

Bredare resurseffektivitetsaspekter

Nya ekodesignkrav har bredare aspekter för att minska produktens totala miljöpåverkan. För tvättmaskiner finns krav på maximal vattenanvändning per tvättomgång. Det ställs även krav på att maskinen tvättar och sköljer rent så att inte minskad vattenanvändning går ut över maskinens funktion, det vill säga att tvätta rent. Ekodesignkrav på tvättmaskiner bedöms leda till en minskad vattenanvändning på 711 miljoner kubikmeter m3  per år inom EU fram till år 2030.

En annan aspekt är minskat matsvinn genom att den rekommenderade temperaturen för kylskåp sänks med en grad från +5 grader Celsius till +4 grader Celsius. Energianvändningen ökar, men temperatursänkningen bidrar till att matsvinnet minskar. Det ställs även krav på information om hur livsmedel bäst ska förvaras i ett kylskåp för bästa hållbarhet.