Ekonomiska stöd och metodstöd

Du kan få hjälp i ditt energieffektiviseringsarbete. Under dessa sidor presenterar vi våra olika typer av stödinsatser.

Ekonomiska stödEkonomiska stöd

Energikartläggningsstöd, solcellsstöd och Energisteget. Under dessa sidor presenterar vi vilka ekonomiska stöd som du kan söka för din organisations energieffektiviseringsarbete.

Kapacitetsutvecklande stödKapacitetsutvecklande stöd

Vi har stöd för dig som vill utveckla din kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor i olika områden.

Rådgivning och övriga stödRådgivning och övriga stöd

Vi har även stöd i form av rågivning, företagsnätverk och beställargrupper. Under dessa sidor kan du läsa mer om dessa stöd.