Coacher för energi och klimat

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via projektet coacher för energi och klimat. Coacher finns tillgängliga runt om i landet och kan på plats hjälpa dig med att effektivisera ditt företags energianvändning.

Kontakta en coach för att anmäla ditt intresse.

Programmet Coacher för energi och klimat är en nationell satsning särskilt riktad till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh).

I programmet, som är kostnadsfritt för deltagarna, kombineras enskild coachning med gruppföreläsningar och erfarenhetsutbyten mellan företag. Genom att delta får företag hjälp med att sänka energikostnader, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Coacherna finns för närvarande i omkring 130 kommuner vilket möjliggör att coachningen kan ske lokalt. Programmet startade i januari 2017 och pågår till och med 2019. 

Därför ska ditt företag delta i coachningsprogrammet

 • Ni vill förbättra lönsamheten och samtidigt minska företagets miljöpåverkan

 • Ni vill snabbt komma igång och prioritera rätt typ av åtgärder.

 • Ni får kostnadsfri coachning och rådgivning.

 • Ni kan dra nytta av att nätverka med andra företag, både rörande energi och andra frågor.

Coachningsprogrammet kan vara till hjälp för företag som:

 • Behöver en puff i rätt riktning.

 • Har begränsat med tid.

 • Önskar att lära sig mer om energieffektivisering och klimatfrågor.

Så fungerar det

Programmet leds av en coach som är knuten till kommunen eller kommunsamarbetet. När ditt företag anslutit gör coachen en genomgång av ditt företags energianvändning. Därefter tar coachen fram förslag på åtgärder med potential till minskad energianvändning. I nästa steg går du och coachen igenom hur de föreslagna åtgärderna kan genomföras.

Under programperioden bjuds du in till löpande träffar med andra företag som deltar i programmet. På träffarna får du möjlighet att lära dig mer om energieffektivisering och utbyta erfarenheter med andra.

Vad ingår i coachningsprogrammet?

Programmet består av enskild coachning och gruppträffar. I gruppen ingår företag från samma kommun eller region.

Enskild coachning:

 • Energigenomgång med platsbesök av coach
 • Sammanställning av områden med potential till minskad energianvändning
 • Coachning i genomförande av åtgärder

Gemensam coachning:

 • Stöd inför upphandling av konsult och/eller leverantör
 • Stöd inför framtagning av investeringsunderlag
 • Stöd inför att ta fram gröna hyresavtal
 • Platsbesök hos andra deltagande företag
 • Inspirationsföreläsningar inom energieffektivisering och dess fördelar

Kan mitt företag få hjälp av en coach?

Programmet riktar sig till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 000 kilowattimmar (kWh) per år. Deltagandet är kostnadsfritt.

För att få ut största nytta av coachningsprogrammet behöver du som deltagande företag vara engagerad i de seminarier och träffar som anordnas under programperioden. Varje år anordnas ungefär fyra träffar om totalt cirka tio timmar.

Utöver det kommer din insats bestå av att besvara frågor från coachen och att närvara vid en rundvandring i företaget.

Programmets tre faser

Coachningsprogrammet pågår till och med 2019 och består av tre faser: rekrytering, programperiod och uppföljning. Programmet är uppdelat i två omgångar med en grupp per omgång och coach. Varje grupp består av cirka 20 företag. Den första omgången sträcker sig från januari 2018 till december 2019 och den andra omgången från januari 2019 till december 2019.

 

Vilka kommuner har en coach för energi och klimat?

Cirka 130 kommuner eller 38 kommunsamarbeten har via Energimyndigheten och det nationella regionalfondsprogrammets finansiella stöd, ansökt om att anställa en coach. Är din kommun inte med i projektet är du och ditt företag välkomna att kontakta en coach i en närliggande kommun.

Kontaktuppgifter till coacher i de kommuner som medverkar finns här

Coacher i förhållande till energi- och klimatrådgivare

Coacher för energi och klimat är ett separat stöd och ersätter inte de nuvarande kommunala energi- och klimatrådgivningen. Stödet är istället en komplettering till energi- och klimatrådgivningen där fokus läggs på små och medelstora företag med en energianvändning under 300 MWh. I vissa kommuner kan det därför finnas både rådgivare och coacher.

Läs mer om skillnaderna mellan stöden

Vinster med energieffektivisering

Vad vinner ditt företag på att effektivisera eller minska användningen av energi? Att bli medveten om företagets energianvändning och att också göra något för att effektivisera den kan ge flera olika vinster. Bland annat kan du få sänkta kostnader, ökad lönsamhet och ett stärkt varumärke. 

Läs mer om vinsterna med energieffektivisering

Vilka företag kan inte få hjälp av en coach?

Coacher för energi och klimat riktar sig inte till bostadsrättsföreningar, lantbruk, fiske- och vattenbrukssektorn samt till företag utan energianvändning.