Ekonomiska stöd

Under dessa sidor presenteras vilka ekonomiska stöd du kan söka för din organisation.

EnergikartläggningsstödEnergikartläggningsstöd

Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan. Ditt företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd, och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

 

SolcellsstödAnsök som solcellssbidrag

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Från och med 1 januari 2018 är stödnivån för samtliga sökande maximalt 30 procent.

 

EnergistegetEnergisteget 

Inom programmet Energisteget kan industriföretag som genomfört en energikartläggning inom ramen för lagen om energikartläggning i stora företag (EKL), söka två typer av ekonomiska stöd: