Seminarier och workshops

För att skapa en så stor nytta som möjligt av att genomföra energikartläggningar enligt EKL bjuder vi in till kombinerade informationsseminarier och workshops för att informera om vad kartläggningarna har lett till och för att få inspel om hur hanteringen av EKL kan förbättras under nästkommande fyraårsperiod.

Ska företagen som omfattas av EKL göra en ny kartläggning av hela verksamheten under nästa period, eller finns det andra möjligheter som leder till en förbättrad energieffektivitet i företagen?

Vi ser gärna att du skickar in önskemål på ämnen som du vill att vi ska ta upp och vi välkomnar alla som är villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Målet är att så många olika aktörer som möjligt är uppdaterade och deltar i processen att förenkla rapportering och öka nyttan av de kartläggningar som genomförts.

Under dagen kommer vi bland annat att gå igenom utfall från de inrapporterade uppgifterna till EKL och informera om sektorsstrategierna. Som vanligt är alla seminarier och workshops helt kostnadsfria. Välkommen!

 Seminarietillfällen

Målgrupp Datum och plats
Industriföretag 25 oktober, Nordic Light Hotel Vasaplan 7, Stockholm

Bygg- och installationsföretag

31 oktober, Energimyndigheten Rosenlundsgatan 9, Stockholm
Transportföretag 6 november, Energimyndigheten, Rosenlundsgatan 9, Stockholm
Alla 8 november, Quality Hotel, Storgatan 17,
Luleå
Alla 14 november, Energimyndigheten Rosenlundsgatan 9, Stockholm
Alla 21 november, Elite Hotel Residens, Adelgatan 7, Malmö
Alla 22 november, Hotel Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21, Göteborg
Fastighetsföretag 27 november, Stockholm

Agenda

09.30: Registrering och kaffe

10:00-12:00: Seminariedel 1

12.00: Lunch

13:00-14.30: Seminariedel 2

Anmälan

Anmäl dig till ett eller flera av seminarierna här.
Vi behöver din anmälan en vecka innan utsatt datum.