Offentlig sektor

Dessa sidor vänder sig till dig som arbetar inom offentlig verksamhet. Du hittar bland annat information om vilka mervärden det finns genom att energieffektivisera.

EnergikartläggningsstödElbusspremie

Elbusspremien ska främja introduktionen av elbussar på marknaden och på så sätt bidra till ett bättre klimat, mindre luftföroreningar och minskat buller.

 

 

EnergikartläggningsstödMervärden av energieffektivisering i offentlig sektor

Här är ett verktyg som visar de mervärden som kan följa av energieffektivisering, till exempel ökad folkhälsa eller minskade utsläpp av växthusgaser. Verktyget riktar sig till dig som arbetar i offentlig sektor med projekt som rör energieffektivisering.

 

EnergikartläggningsstödLokal och regional kapacitetsutveckling

Vi stöttar lokala och regionala offentliga aktörer att bidra till energiomställning och minskad klimatpåverkan. Fokus är att utveckla aktörernas kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor i olika områden.

 

EnergikartläggningsstödBelysningsutmaningen

Belysningsutmaningen är en nationell kraftsamling för att öka andelen energieffektiva belysningslösningar i samhället. I Sverige riktar sig utmaningen till företag, regioner, kommuner, civilsamhället och statliga aktörer.