Rapporter och artiklar

Här hittar du rapporter och artiklar om energieffektivisering.

Vägledning för energitillsyn - Miljöbalken, övrig lagstiftning och rättsfall

En djupgående genomgång av lagstiftning och tillämpning för tillsynsmyndigheter

Ladda ned eller beställ

Tillsyn över energihushållning - Vad är det som gäller?

En översikt för tillsynsmyndigheter.

Ladda ned eller beställ

Tänk längre!

En broschyr riktad direkt till företag för att de ska kunna uppfylla miljöbalkens krav på energihushållning.

Ladda ned eller beställ