Vägledande material

Här hittar du det vägledande material som finns för de aktörer som är berörda av lagen om energikartläggning i stora företag.

Energimyndighetens vägledningar till företagen

Ladda ner: Guide för genomförande av energieffektiva åtgärder

Ladda ner Vägledning för energikartläggning i stora företag: Så avgör du om företaget omfattas av lagen

Ladda ner Vägledning för energikartläggning i stora företag: Inför energikartläggningen

Ladda ner Handel - så gjorde vi

Ett handelsbolag delar med sig av erfarenheter, utmaningar och möjligheter från sin energikartläggning.

Ladda ner Industri - så gjorde vi

Ett företag i tillverkande industri delar med sig av erfarenheter, utmaningar och möjligheter från sin energikartläggning.

 

Vägledningar för olika branscher

Framtagna i samverkan med branschorganisationer.

Bransch/sektor

Vägledande material

Energi

Vägledning för Energibolag till lagkravet för energikartläggning av stora företag.

Framtagen av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme

Tillverkande industri

Vägledning för energikartläggning för företag i tillverkande industri

Framtagen av Energimyndigheten i samarbete med i samarbete med olika branschföreträdare.

Transport

Vägledning för energikartläggning i transportindustrin

Framtagen av Energimyndigheten i samarbete med olika branschföreträdare.

Bygg, anläggning och installation

Vägledning för energikartläggning i bygg- anläggnings- och installationsföretag

Framtagen av Energimyndigheten i samarbete med olika branschföreträdare.

Handel

Vägledning för energikartläggning i handelsföretag

Framtagen av Energimyndigheten i samarbete med olika branschföreträdare.

Fastigheter

Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag

Framtagen av Energimyndigheten i samarbete med olika branschföreträdare.

 

Vägledningar kring certifiering av energikartläggare

Vägledning

Framtagen av

Vägledning för certifiering av energikartläggare Energimyndigheten i samråd med certifieringsorgan och SWEDAC samt i samarbete med Energieffektiviseringsföretagen (EEF )
Vägledning för ackreditering av certifieringsorgan Styrelsen för ackreditering och kontroll, SWEDAC