Projektrelaterade tillsyn över energihushållning

Här hittar du projekt som är relaterade till tillsyn över energihushållning.

Incitament för energieffektivisering

Inom ramen för det Nationella regionalfondsprogrammet har Energimyndigheten tillsammans med alla länsstyrelser ansökt om medel för att bedriva ett projekt där små och medelstora företag kommer att få information om och stöd i sitt arbetet med energieffektivisering.

Projektet ska höja kapaciteten inom energifrågor hos tillsynspersonal genom metodstöd och seminarier under 2017.

Läs mer om projektet här

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige tog 2015 tagit fram ett handläggarstöd för hur man kan bedriva tillsyn över energihushållning. Du hittar handläggarstödet på Miljösamverkan Sveriges webbplats. Redan innan har många energitillsynsprojekt bedrivits. På Miljösamverkans webbplats finns länkar till de olika miljösamverkansorganisationerna och där finns mer information om de tillsynsprojekt som har bedrivits kring energi.

PROEFF

Länsstyrelsen i Skåne län har under flera år arbetat med projektet PROEFF där tillsyn av energifrågor görs i samarbete med energi- och klimatrådgivare och kombineras med informationsinsatser riktade mot verksamhetsutövare. Läs mer om PROEFF på deras webbplats.

Andra regioner som arbetar med tillsynsprojekt kring energi just nu är Uppsala och Västmanlands län, Västra Götaland samt Dalarna.