Kartläggning

Gör en energikartläggning av hela verksamheten; själva produktionen, byggnader och transporter. Omfattningen på kartläggningen beror på verksamhetens storlek och hur mycket energi som används.

Innehållet bör bland annat ge svar på följande frågor:

  • Hur mycket el/olja/gas/biobränsle används?
  • Hur mycket energi, uppdelat på el och värme, använder olika enheter och processer?
  • Hur mycket bränsle används för transporter?Hur mycket energi återvinns?

Kunskap om variationer i elanvändningen behövs också. Din elleverantör kan bistå med sådan statistik.

Kartläggningen är en förutsättning för att du ska kunna identifiera vilka åtgärder som kan vidtas för att hushålla med energi i din verksamhet. Energifrågorna är ofta spridda i organisationen. Energi används och effektiviseringar kan göras i alla delar av verksamheten. Därför behövs en tydlig organisation för både planering och genomförande av åtgärder för energihushållning.