Hearing om sektorsstrategier

Tack alla ni som medverkade på hearingen den 14 mars. Det är tack vare dina värdefulla synpunkter och inspel som vi nu tar ett nytt steg i arbetet inom sektorerna. Om du missade hearingen eller vill se delar av den igen kan du ta del av inspelningarna här nedan.

Du har fortfarande möjlighet att lämna synpunkter på de strategiska områdena via mail. Läs mer om områdena på vår webbplats under respektive sektor och maila dina synpunkter innan den 22 mars till: sektorsst...@energimyndigheten.se

09.00-10.15: Flexibelt och robust energisystem

10.30-11.45: Resurseffektiv bebyggelse                   

   
13.00-14.15: Produktion i världsklass

14.30-15.45: Fossilfria transporter

16.00-17.00: Framtidens handel och konsumtion