EEPLIANT

I oktober 2017 startade det europeiska marknadskontrollprojektet EEPLIANT 2. Projektet sträcker sig fram till 2020 och är en fortsättning på EEPLIANT 1 som löpte ut i juli 2017.

Projektets huvudsyfte är att främja de ekonomiska och miljömässiga fördelar som EU:s direktiv om energimärkning och ekodesign syftar till. Detta görs genom marknadskontroller av produkters uppsatta krav för energieffektivitet. Inom de kommande 2,5 åren kommer följande produktgrupper att granskas och provas:

I Sverige är det Energimyndigheten som är den ansvariga marknadskontrollmyndigheten för dessa produkter. Produkter som ska kontrolleras väljs ut utifrån ett riskbaserat tillvägagångssätt vilket betyder att produkter, som tillsammans står för en hög energianvändning på marknaden, prioriteras särskilt. Eventuella avvikelser kommer att hanteras via legala åtgärder. Projektet avslutas i februari 2020.

Nu startar EEPLIANT 3

I juni 2019 startade den tredje etappen av projektet som löper parallellt med EEPLIANT 2. I denna etapp ingår luftkonditionering, varmvattenberedare och ackumulatortankar, ventilationsenheter samt lokala rumsvärmare. Marknadskontrollen kommer att utföras genom granskning av tekniska dokument, granskning av annonsering på webb och i butik, och genom provning av ett representativt urval från varje produktgrupp.

Energimyndigheten deltar även i en arbetsgrupp för digitaliserad marknadskontroll, och i en grupp som ska undersöka hur tullmyndigheter kan bidra till en förbättrad marknadskontroll.

Projektet har en budget på 70 miljoner kronor och pågår till och med maj 2023.

Mer om EEPLIANT

EEPLIANT (Energy Efficiency ComPLIANT) är ett EU-projekt bestående av följande länder: Sverige, Österrike, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Portugal och Slovenien. Projektet samordnas av PROSAFE.
Läs mer om projektet på Prosafes hemsida.

Projektet är dels utformats för att hjälpa marknadskontrollmyndigheterna med att verifiera energianvändningen hos specifika produkter som finns på EU-marknaden. Men projektet ska också underlätta samarbetet med andra intressenter, exempelvis branschorganisationer, för att på så sätt uppnå högre medvetenhet och högre grad av överensstämmelse med EU:s lagstiftningskrav.

EEPLIANT 2 bygger på arbetet med EEPLIANT 1 som pågick mellan 2015-2017 och gick ut på att kontrolla LED-lampor, uppvärmningsprodukter och skrivare. Läs mer om resultatet av det projektet här.